Pensioen 123 Laag 2

Ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen (Eindloon)

Ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen

Partnerpensioen is bedoeld als inkomen voor uw partner na uw overlijden. U kunt de hoogte van het partnerpensioen kiezen bij pensionering of uitdiensttreding. Het wordt aan uw partner uitgekeerd vanaf uw overlijden, zolang uw partner leeft. Standaard is het partnerpensioen 70% van het ouderdomspensioen. U kunt ervoor kiezen om meer, minder of geen ouderdomspensioen om te ruilen voor partnerpensioen.

Hier moet u aan denken bij het omruilen van ouderdomspensioen voor partnerpensioen

  • De keuze is eenmalig. Als u bij pensionering eenmaal gekozen hebt om wel of niet om te ruilen kan het niet meer ongedaan worden gemaakt. In MijnKLMPensioen kunt u de bedragen van uw ouderdomspensioen en uw partnerpensioen bekijken als u kiest voor omruilen.
  • Het pensioenfonds gebruikt omrekenfactoren voor het berekenen van uw pensioen. Deze factoren worden jaarlijks vastgesteld en kunnen dus wijzigen. Dit heeft invloed op de hoogte van uw pensioen.

Goed voorbereid met pensioen

Bekijk de video voor een overzicht van de keuzes die u hebt rondom uw pensionering. Zodat u goed voorbereid met pensioen gaat. 

Franck van Leeuwen

Senior purser Franck van Leeuwen ging na een fulltime KLM-carrière van 36 jaar met pensioen.

Veelgestelde vragen

U kunt er als u met pensioen gaat voor kiezen om (meer) partnerpensioen te reserveren voor uw partner. Dat betekent dat u minder ouderdomspensioen overhoudt, maar ook dat er voor uw partner extra inkomen is als u komt te overlijden na uw pensioendatum.

Er zijn verschillende verhoudingen ouderdomspensioen/partnerpensioen waar u uit kunt kiezen. U kunt uw keuze aangeven op het formulier dat u ontvangt als u met pensioen gaat.  

Er is geen overlijdensuitkering NAP nadat u met pensioen bent gegaan. Uw NAP kan alleen uitgekeerd worden aan uw erfgenamen als u vóór uw pensioeningang via Mijn NAP hiervoor toestemming hebt gegeven en u vervolgens vóór uw pensioeningang komt te overlijden. Als u overlijdt na uw pensioendatum dan is er geen recht voor erfgenamen op de NAP.

Standaard is het partnerpensioen 70% van het ouderdomspensioen. Er zijn ook andere verhoudingen mogelijk, zoals 100:90, 100:80, 100:60 en 100:50. U kunt deze keuzes alleen maken als u op uw pensioendatum een partner hebt. Ook kunt u er in dat geval voor kiezen geen ouderdomspensioen uit te ruilen voor extra partnerpensioen (100:0). Wanneer u voor deze laatst genoemde optie kiest betekent dit wel dat, als u komt te overlijden, er geen partnerpensioen voor uw partner zal worden uitgekeerd.

Als u op de pensioendatum geen partner heeft, wordt de standaard-uitruil weer ongedaan gemaakt. U maakt deze keuze eenmalig en kunt dit niet herroepen.

Waarom zou ik minder partnerpensioen kiezen? 
Partnerpensioen is bedoeld als inkomen voor uw partner na uw overlijden. Het wordt aan uw partner uitgekeerd vanaf uw overlijden, zolang hij of zij leeft. Heeft uw partner bijvoorbeeld zelf een goed inkomen en een goed pensioen? Dan kunt u ervoor kiezen om wat minder partnerpensioen te nemen en meer ouderdomspensioen. Let op! Als u ervoor kiest om minder dan 70% partnerpensioen te nemen, dan moet uw partner hiervoor mee tekenen.

Partnerpensioen is bedoeld als inkomen voor uw partner na uw overlijden. Het wordt aan uw partner uitgekeerd vanaf uw overlijden, zolang hij of zij leeft. Heeft uw partner bijvoorbeeld zelf een goed inkomen en een goed pensioen? Dan kunt u ervoor kiezen minder of geen ouderdomspensioen om te ruilen voor partnerpensioen.

Nee, dat kan niet. Het bijzonder partnerpensioen is het deel van het partnerpensioen dat is opgebouwd tot de datum waarop het huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract is beëindigd. Het bijzonder partnerpensioen betreft een zelfstandig recht van de ex-partner. Uw ex-partner krijgt dit pensioen uitgekeerd als u overlijdt.

Uw ex-partner kan wel afstand doen van zijn of haar recht op bijzonder partnerpensioen. U kunt dit laten vastleggen in bijvoorbeeld het echtscheidingsconvenant. Vergeet niet om de gemaakte afspraken aan ons door te geven. Ook kunt u een afstandsverklaring bij ons opvragen via (020) 426 62 30 en ondertekend door u en uw (ex-)partner retoursturen aan het fonds. 

Omrekenfactoren zijn getallen die we gebruiken om uw pensioen om te rekenen wanneer u bepaalde keuzes maakt. Deze omrekenfactoren zijn onder andere gebaseerd op hoe oud we gemiddeld worden en de stand van de rente. De omrekenfactoren worden jaarlijks vastgesteld en kunnen dus wijzigen. Daarom kan een berekening die u hebt gemaakt met de factoren van vorig jaar anders uitpakken wanneer u de berekening maakt met de factoren van dit jaar. U vindt de omrekenfactoren in de bijlagen van het pensioenreglement. Daar heten dit factoren.