Cookie consent

Op deze site worden cookies gebruikt.

Akkoord

Pensioen123 Laag 2 Als u gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat (Eindloon)

Print deze pagina

Bent u getrouwd of hebt u een geregistreerd partnerschap? Wij krijgen een huwelijk of geregistreerd partnerschap automatisch door via de Basisregistratie Personen (BRP). Uw partner wordt dan standaard aangemeld voor twee vrijwillige partnerpensioenverzekeringen:

  • Het facultatief partnerpensioen
  • Het Anw-hiaatpensioen

Bent u gaan samenwonen en hebt u een door KLM erkend samenlevingsverband? Meld uw partner dan aan bij HR KLM. Zodra KLM uw samenlevingsverband erkent, meldt KLM uw partner aan bij het pensioenfonds (datum aanmelding bij KLM is bepalend!)

Voor afmelden hebt u toestemming van uw partner nodig

Met de verzekeringen krijgt uw partner extra inkomen als u komt te overlijden. U kunt ervoor kiezen om af te zien van (een van) deze verzekeringen. Bijvoorbeeld wanneer uw partner voldoende eigen inkomen heeft als u komt te overlijden. Voor het afmelden voor de vrijwillige partnerverzekeringen hebt u wel toestemming van uw partner nodig. 

Zolang u bij KLM werkt, bent u standaard verzekerd voor twee vrijwillige verzekeringen: het facultatief partnerpensioen (FPP) en het Anw-hiaatpensioen als u:

  • getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt.

Wij krijgen een huwelijk of geregistreerd partnerschap automatisch door via de Basisregistratie Personen (BRP). U hoeft voor uw pensioen geen actie te ondernemen; wij nemen contact met u op.

  • een door KLM erkend samenlevingsverband hebt.

Woont u samen? Meld uw nieuwe partner dan aan bij HR KLM. Zodra KLM uw samenlevingsverband erkent, meldt KLM uw partner aan bij het pensioenfonds (datum aanmelding bij KLM is bepalend!). Dat geldt dus ook bij een contract dat bedoeld is om samen te IPB-en!

Als u niet (meer) wilt deelnemen aan beide of één van beide vrijwillige verzekeringen, dan dienen u en uw partner dit aan het pensioenfonds door te geven.

U kunt altijd weer opnieuw deelnemen aan het facultatief partnerpensioen en het Anw-hiaatpensioen als u in een later stadium voor extra partnerpensioen wilt zorgen. Overlijdt u binnen een jaar na het opnieuw afsluiten van de verzekering? Dan moet kunnen worden aangetoond dat uw overlijden niet te verwachten was bij het opnieuw afsluiten.

  • Uw verzekering van het facultatief partnerpensioen stopt. Er wordt bij uw vertrek standaard een deel van uw opgebouwde ouderdomspensioen omgezet in partnerpensioen. Ook als u niet verzekerd bent geweest voor het facultatief partnerpensioen.
  • De verzekering voor het Anw-hiaatpensioen stopt op het moment dat u KLM verlaat. U bent dan automatisch niet meer verzekerd voor het Anw-hiaatpensioen.

Welkom op MijnKLMPensioen

Op het gebruik van MijnKLMPensioen is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Naar de homepage