Het bestuur

De bestuursleden

Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel heeft een omgekeerd gemengd bestuursmodel. Het bestuur kent drie onafhankelijke uitvoerende bestuursleden en zeven niet-uitvoerende bestuursleden. De tien bestuursleden bepalen samen het beleid van het pensioenfonds. 

De niet-uitvoerende bestuursleden bewaken vooral de grote lijnen, staan meer op afstand en houden toezicht. De niet-uitvoerende bestuursleden worden bij het intern toezicht ondersteund door een auditcommissie, die uit drie externe, onafhankelijke deskundigen bestaat. Een van de niet-uitvoerende bestuursleden is de onafhankelijk voorzitter. die de vergaderingen van het bestuur, de niet-uitvoerende bestuursleden en van het bestuur met andere organen van het fonds leidt.

De uitvoerende bestuursleden zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij het pensioenfonds. 

Arnout Korteweg

Onafhankelijk voorzitter en niet-uitvoerend bestuurslid

Albert Smidt

Niet-uitvoerend bestuurslid namens werkgever

Jaap-Willem Verweij

Niet-uitvoerend bestuurslid namens werkgever

Theo Wentink

Niet-uitvoerend bestuurslid namens pensioengerechtigden

Kees Porskamp

Niet-uitvoerend bestuurslid namens werknemers

Marguerite Moquette

Niet-uitvoerend bestuurslid namens werknemers

Bette Moerkercken van der Meulen

Niet-uitvoerend bestuurslid namens werknemers

Selma Smit

Uitvoerend bestuurslid

Mark-Jan Boes

Uitvoerend bestuurslid

Peter Dorrestijn

Uitvoerend bestuurslid

Veelgestelde vragen

Het Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel heeft gekozen voor een zogeheten ‘omgekeerd gemengd model’. Dit model heeft een bestuur met drie onafhankelijke uitvoerende bestuursleden en zeven niet-uitvoerende bestuursleden. De tien bestuursleden bepalen samen het beleid van het pensioenfonds.

Voor vragen en opmerkingen aan het bestuur kunt u een e-mail sturen naar bestuur@klmcabinefonds.nl. Voor vragen over uw pensioen kunt u contact opnemen met de afdeling Pensioenservice.