Het bestuur

De bestuursleden

Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel heeft een omgekeerd gemengd bestuursmodel. Het bestuur kent drie onafhankelijke uitvoerend bestuurders en zeven niet-uitvoerend bestuurders. De tien bestuursleden bepalen samen het beleid van het pensioenfonds. 

De niet-uitvoerend bestuursleden bewaken vooral de grote lijnen, staan meer op afstand en houden toezicht. Ze worden in het houden van toezicht bijgestaan door een Auditcommissie die uit drie externe, onafhankelijke deskundigen bestaat. Een van de niet-uitvoerend bestuursleden is de onafhankelijk voorzitter. die de vergaderingen van het bestuur, het niet-uitvoerend bestuur en van het bestuur met andere organen van het fonds leidt.

De uitvoerende bestuursleden zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij het pensioenfonds. 

Paul Loven

Paul Loven

Onafhankelijk voorzitter en niet-uitvoerend bestuurder

Paul Jansen

Paul Jansen

Niet-uitvoerend bestuurder namens werkgever

Jan-Willem

Jaap-Willem Verweij

Niet-uitvoerend bestuurder namens werkgever

theo nieuw

Theo Wentink

Niet-uitvoerend bestuurder namens pensioengerechtigden

Kees

Kees Porskamp

Niet-uitvoerend bestuurder namens werknemers

Marguerite

Marguerite Moquette

Niet-uitvoerend bestuurder namens werknemers

Stefan

Stefan Geerlings

Niet-uitvoerend bestuurder namens werknemers

Selma

Selma Smit

Uitvoerend bestuurder

Mark Jan

Mark-Jan Boes

Uitvoerend bestuurder

Peter Dorrestijn

Uitvoerend bestuurder

Veelgestelde vragen

  • Het Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel heeft gekozen voor een zogeheten ‘omgekeerd gemengd model’. Dit model kent een uitvoerend bestuur dat bestaat uit drie onafhankelijke pensioenprofessionals en is in oktober 2019 van start gegaan. In de juni editie 2018 van de Focus leggen de oud-vicevoorzitters Arend de Jong en Rob Koster uit dat de nieuwe opzet met onafhankelijke pensioenprofessionals als uitvoerend bestuurders het beste is voor de toekomst van het fonds. In de december editie 2019 van de Focus staat een interview met twee nieuwe bestuursleden.

  • Voor vragen en opmerkingen aan het bestuur kunt u een e-mail sturen naar bestuur@klmcabinefonds.nl. Voor vragen over uw pensioen kunt u contact opnemen  met de afdeling Pensioenservice.

  • Bestuursleden krijgen een vergoeding die passend is bij hun achtergrond en de tijd die zij besteden aan het fonds.