Het bestuur

De bestuursleden

Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel heeft een omgekeerd gemengd bestuursmodel. Het bestuur kent drie onafhankelijke uitvoerende bestuursleden en zeven niet-uitvoerende bestuursleden. De tien bestuursleden bepalen samen het beleid van het pensioenfonds. 

De niet-uitvoerende bestuursleden bewaken vooral de grote lijnen, staan meer op afstand en houden toezicht. De niet-uitvoerende bestuursleden worden bij het intern toezicht ondersteund door een auditcommissie, die uit drie externe, onafhankelijke deskundigen bestaat. Een van de niet-uitvoerende bestuursleden is de onafhankelijk voorzitter. die de vergaderingen van het bestuur, de niet-uitvoerende bestuursleden en van het bestuur met andere organen van het fonds leidt.

De uitvoerende bestuursleden zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij het pensioenfonds. 

Paul Loven

Paul Loven

Onafhankelijk voorzitter en niet-uitvoerend bestuurslid

Paul Jansen

Paul Jansen

Niet-uitvoerend bestuurslid namens werkgever

Jan-Willem

Jaap-Willem Verweij

Niet-uitvoerend bestuurslid namens werkgever

theo nieuw

Theo Wentink

Niet-uitvoerend bestuurslid namens pensioengerechtigden

Kees

Kees Porskamp

Niet-uitvoerend bestuurslid namens werknemers

Marguerite

Marguerite Moquette

Niet-uitvoerend bestuurslid namens werknemers

Stefan

Stefan Geerlings

Niet-uitvoerend bestuurslid namens werknemers

Selma

Selma Smit

Uitvoerend bestuurslid

Mark Jan

Mark-Jan Boes

Uitvoerend bestuurslid

Peter Dorrestijn

Uitvoerend bestuurslid

Veelgestelde vragen

  • Het Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel heeft gekozen voor een zogeheten ‘omgekeerd gemengd model’. Dit model heeft een bestuur met drie onafhankelijke uitvoerende bestuursleden en zeven niet-uitvoerende bestuursleden. De tien bestuursleden bepalen samen het beleid van het pensioenfonds. In de juni editie 2018 van de Focus leggen de oud-vicevoorzitters Arend de Jong en Rob Koster uit dat de nieuwe opzet met onafhankelijke pensioenprofessionals als uitvoerende bestuursleden het beste is voor de toekomst van het fonds. In de december editie 2019 van de Focus staat een interview met twee nieuwe bestuursleden.

  • Voor vragen en opmerkingen aan het bestuur kunt u een e-mail sturen naar bestuur@klmcabinefonds.nl. Voor vragen over uw pensioen kunt u contact opnemen  met de afdeling Pensioenservice.

  • Bestuursleden krijgen een vergoeding die passend is bij hun achtergrond en de tijd die zij besteden aan het fonds.