Pensioen 123 Laag 3

Aanvullende partnerverzekeringen (Eindloon)

Er zijn twee verzekeringen voor uw partner: 

 • het facultatief partnerpensioen
 • het Anw-hiaatpensioen

Hieronder een uitleg van beide verzekeringen.

Het facultatief partnerpensioen

Met het facultatief partnerpensioen (FPP) verzekert u partnerpensioen voor uw partner. Uw partner ontvangt een FPP-uitkering wanneer u overlijdt vóórdat u met pensioen gaat. Deelname aan het FPP is vrijwillig. Als uw partner bij ons bekend is, bent u standaard verzekerd. U en uw partner kunnen zich afmelden voor het FFP met het mutatieformulier. Uw partner moet hier wel mee akkoord gaan. Daarom moet u beiden het formulier ondertekenen. 

Kosten facultatief partnerpensioen (FPP) 

De premie voor het facultatief partnerpensioen bedraagt in 2023 1,60% van de netto pensioengrondslag exclusief de (tijdelijke) deelnemersbijdragecompensatie (DBC).

De verzekering van het FPP stopt op het moment dat:

 • u uit dienst gaat;
 • u met pensioen gaat;
 • uw relatie eindigt. Meld het einde van een relatie altijd aan HR KLM.
   

Het Anw-hiaatpensioen

Met de vrijwillige verzekering voor het Anw-hiaatpensioen ontvangt uw partner jaarlijks een extra pensioenuitkering van € 17.050,- (bedrag 2023) als u komt te overlijden. Uw partner ontvangt deze extra pensioenuitkering tot uw partner de AOW-leeftijd bereikt. Deze extra uitkering staat los van een eventuele Anw-uitkering van de overheid. Deelname aan het Anw-hiaatpensioen is vrijwillig. Als uw partner bij ons bekend is, bent u standaard verzekerd. U en uw partner kunnen zich afmelden voor het Anw-hiaatpensioen via het mutatieformulier. Uw partner moet hier wel mee akkoord gaan. 

Kosten Anw-hiaatpensioen 

De premie voor het Anw-hiaatpensioen bedraagt in 2023 € 23,90 per maand. 

Mijn partner ontvangt nog geen AOW
Dan heeft hij of zij mogelijk recht op een uitkering van de overheid uit de Algemene nabestaandenwet (Anw). Als dat niet zo is, ontstaat een Anw-hiaat. 

Ik ben verzekerd voor het Anw-hiaatpensioen en…

... ik ga met pensioen
Dan kunt u de verzekering voortzetten, uiterlijk tot uw partner AOW gaat ontvangen.

… ik ben arbeidsongeschikt
Dan kunt u uw vrijwillige verzekering voor het Anw-hiaatpensioen voortzetten. Tijdens volledige arbeidsongeschiktheid zetten wij het Anw-hiaatpensioen premievrij voort. Dit geldt alleen als uw volledige arbeidsongeschiktheid op of na 1 januari 2013 is ingegaan. Dit betekent dat u zelf de premie niet meer hoeft te betalen. Zodra u met pensioen gaat komt deze premievrije voortzetting te vervallen.
 

Veelgestelde vragen

 • U betaalt voor de verzekering van het facultatief partnerpensioen (FPP) per 1 januari 2023 een premie van 1,60% van de netto pensioengrondslag exclusief de (tijdelijke) deelnemersbijdragecompensatie. Dit bedrag wordt maandelijks ingehouden op uw bruto salaris.

   

 • Met het facultatief partnerpensioen (FPP) verzekert u partnerpensioen voor uw partner, voor het geval u overlijdt vóór u met pensioen gaat. Een reden om het FPP niet te verzekeren is bijvoorbeeld dat uw partner genoeg eigen inkomen heeft.