Pensioen 123 Laag 1

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? (Eindloon)

Ouderdomspensioen (Eindloon)

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Dat ouderdomspensioen ontvangt u als u 60 jaar wordt.

Partnerpensioen (Eindloon)

Komt u te overlijden tijdens uw dienstverband met KLM/KLC? Dan krijgt uw partner partnerpensioen, tenzij u en uw partner gezamenlijk hebben aangegeven dit niet (langer) te willen verzekeren. Na uw pensionering, uitdiensttreding of scheiding zetten wij automatisch een deel van uw ouderdomspensioen om in een partnerpensioen voor uw (ex-)partner.

Wezenpensioen (Eindloon)

Komt u te overlijden? Dan krijgen uw kinderen wezenpensioen.

Arbeidsongeschiktheidspensioen (Eindloon)

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan gaat uw pensioenopbouw (gedeeltelijk) door, zonder dat u hiervoor betaalt. Daarnaast ontvangt u een arbeidsongeschiktheidspensioen als u een UWV-uitkering ontvangt.

Mijn documenten

Pensioenreglement (Eindloon)

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Klik dan door naar het pensioenreglement.