Pensioen 123 Laag 2

Wezenpensioen (Eindloon)

Pensioen voor uw kinderen als u overlijdt

Uw kinderen zijn in onze pensioenregeling meeverzekerd voor wezenpensioen. Als u komt te overlijden ontvangen uw kinderen een wezenpensioen. Ook als u niet meer in dienst bent bij KLM op het moment dat u overlijdt. Kinderen die worden geboren na uitdiensttreding hebben geen recht op wezenpensioen. 

Na uw overlijden krijgen wij van de Basisregistratie Personen (BRP) automatisch door of u kinderen hebt

Elk kind ontvangt wezenpensioen tot hij of zij 18 jaar is. Zolang het kind op school zit of studeert, ontvangt het kind wezenpensioen tot uiterlijk 27 jaar. Elk jaar vragen wij om een studieverklaring om het pensioen uit te keren.

Veelgestelde vragen

Nee, u hoeft uw kinderen niet bij ons aan te melden. Als u overlijdt, krijgen wij de gegevens van uw kinderen automatisch door van de gemeente via het Basisregistratie Personen (BRP).

Meer weten?