Pensioen 123 Laag 2

Als u gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat (Eindloon)

Een nieuwe partner

Bent u getrouwd of hebt u een geregistreerd partnerschap? Wij krijgen een huwelijk of geregistreerd partnerschap automatisch door via de Basisregistratie Personen (BRP). Uw partner wordt dan standaard aangemeld voor twee vrijwillige partnerpensioenverzekeringen:

Bent u gaan samenwonen en hebt u een door KLM erkend samenlevingsverband? Meld uw partner dan aan bij HR KLM. Zodra KLM uw samenlevingsverband erkent, meldt KLM uw partner aan bij het pensioenfonds (datum aanmelding bij KLM is bepalend!).

Veelgestelde vragen

  • Bent u getrouwd of hebt u een geregistreerd partnerschap?

  Wij krijgen een huwelijk of geregistreerd partnerschap automatisch door via de Basisregistratie Personen (BRP). U hoeft geen actie te ondernemen om uw partner te verzekeren voor het partnerpensioen. Zolang u bij KLM werkt, bent u standaard verzekerd voor twee vrijwillige verzekeringen: het facultatief partnerpensioen (FPP) en het Anw-hiaatpensioen.

  • Woont u samen?

  Meld uw nieuwe partner dan aan bij HR KLM. Zodra KLM uw samenlevingsverband erkent, meldt KLM uw partner aan bij het pensioenfonds (datum aanmelding bij KLM is bepalend!). Dat geldt dus ook bij een contract dat bedoeld is om samen te IPB-en.

 • U betaalt voor de verzekering van het facultatief partnerpensioen (FPP) per 1 januari 2023 een premie van 1,60% van de netto pensioengrondslag exclusief de (tijdelijke) deelnemersbijdragecompensatie. Dit bedrag wordt maandelijks ingehouden op uw bruto salaris.

   

 • U kunt altijd weer opnieuw deelnemen aan het facultatief partnerpensioen en het Anw-hiaatpensioen als u op een later moment voor extra partnerpensioen wilt zorgen. Overlijdt u binnen een jaar na het opnieuw afsluiten van de verzekering? Dan moet kunnen worden aangetoond dat uw overlijden niet te verwachten was bij het opnieuw afsluiten van de vrijwillige partnerverzekeringen.

  U kunt zich aanmelden met het Mutatieformulier Facultatief partnerpensioen en Mutatieformulier Anw-hiaatpensioen.