Pensioen 123 Laag 2

Als u gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat (Eindloon)

Een nieuwe partner

Bent u getrouwd of hebt u een geregistreerd partnerschap? Wij krijgen een huwelijk of geregistreerd partnerschap automatisch door via de Basisregistratie Personen (BRP). Uw partner wordt dan standaard aangemeld voor twee vrijwillige partnerpensioenverzekeringen:

Bent u gaan samenwonen en hebt u een door KLM erkend samenlevingsverband? Meld uw partner dan aan bij HR KLM. Zodra KLM uw samenlevingsverband erkent, meldt KLM uw partner aan bij het pensioenfonds (datum aanmelding bij KLM is bepalend!).

Veelgestelde vragen

Bent u getrouwd of hebt u een geregistreerd partnerschap?

Wij krijgen een huwelijk of geregistreerd partnerschap automatisch door via de Basisregistratie Personen (BRP). U hoeft geen actie te ondernemen om uw partner te verzekeren voor het partnerpensioen. Zolang u bij KLM werkt, bent u standaard verzekerd voor twee vrijwillige verzekeringen: het facultatief partnerpensioen (FPP) en het Anw-hiaatpensioen, tenzij u zich voor een of beide verzekeringen (samen met uw partner) afmeldt.

Woont u samen?

Dan kunt u uw nieuwe partner aanmelden bij HR KLM. Zodra KLM uw samenlevingsverband erkent, meldt KLM uw partner aan bij het pensioenfonds (datum aanmelding bij KLM is bepalend).

Uw verzekering van het facultatief partnerpensioen (FPP) stopt vanaf dat moment ook.

Er wordt vervolgens bij uw vertrek standaard een deel van uw opgebouwde ouderdomspensioen omgezet in partnerpensioen. Ook als u niet verzekerd bent geweest voor het FPP. Lees meer over het omruilen van ouderdomspensioen in partnerpensioen.

De verzekering voor het Anw-hiaatpensioen stopt ook op het moment dat u KLM verlaat. U bent dan niet meer verzekerd voor het Anw-hiaatpensioen. Als uw partner nog geen AOW ontvangt op het moment dat u overlijdt en uw partner heeft geen recht op een Anw-uitkering van de overheid, dan heeft uw partner een Anw-hiaat.

U kunt altijd weer opnieuw deelnemen aan het facultatief partnerpensioen en het Anw-hiaatpensioen als u op een later moment voor extra partnerpensioen wilt zorgen. Overlijdt u binnen een jaar na het opnieuw afsluiten van de verzekering? Dan moet kunnen worden aangetoond dat uw overlijden niet het logisch te verwachten gevolg is geweest van een ziekte of gebrek waar u voor het afsluiten van de verzekering al aan leed.

U kunt zich aanmelden met het Mutatieformulier Facultatief partnerpensioen en Mutatieformulier Anw-hiaatpensioen, deze vindt u hier: Documenten | klmcabinefonds.nl