Onze duurzaamheidsthema's

Deze duurzaamheidsthema's vinden wij belangrijk

 • Klimaat: betaalbare en duurzame energie
 • Waardig werk en economische groei
 • Verantwoorde consumptie en productie

Deze thema’s zijn gekozen op basis van een deelnemersonderzoek in 2019 naar risicobereidheid en verantwoord beleggen en zijn vastgelegd in ons ESG-beleid.

Er zijn tal van manieren om invulling te geven aan verantwoord beleggen. Een daarvan is het volgen van codes, initiatieven of het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere pensioenfondsen of vermogensbeheerders. Door samen op te trekken blijven wij betrokken bij best practice initiatieven en ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid.

Zo volgen we leidende principes en initiatieven zoals de UN Global Compact principes en de Principles for Responsible Investment (PRI). Ook gebruiken wij de UN Sustainable Development Goals (SDG’s) om risico’s op gebied van duurzaamheid te signaleren en te benutten.

Sustainable Development Goals (SDG’s)

SDG’s (of duurzame ontwikkelingsdoelen) zijn zeventien ontwikkelingsdoelen die zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN) om de wereld een betere plek te maken. De doelen zijn tot stand gekomen met de input van organisaties en burgers over de hele wereld die via een online enquête konden stemmen op thema's die zij belangrijk vonden. 

Uit de SDG's die in het deelnemersonderzoek van 2019 naar voren kwamen heeft het bestuur vier duurzaamheidsthema’s gekozen. Deze thema’s zijn leidend voor het verder invullen en doorontwikkelen van ons ESG-beleid.

 • Klimaat: betaalbare en duurzame energie (SDG 7 en 13)
 • Waardig werk en economische groei (SDG 8)
 • Verantwoorde consumptie en productie (SDG 12)

Momenteel zijn we aan het onderzoeken hoe wij de impact op deze thema’s kunnen realiseren en meten. Zo is er onderzoek gedaan naar de impact van verschillende klimaatscenario’s op de beleggingen. Wij vinden het belangrijk om in bedrijven te beleggen die bijdragen aan het behalen van de SDG’s die wij gekozen hebben. Een voorbeeld is een bedrijf dat efficiënt gebruik maakt van natuurlijke hulpbronnen en van gerecyclede producten. Maar ook bijvoorbeeld bedrijven die positief bijdragen aan de energietransitie en doelen stellen om hun CO2-uitstoot te verminderen op de korte en lange termijn. Inspelen op duurzame energiebronnen, energie-efficiëntie en betaalbare energie zijn hierbij cruciaal. Op basis van de resultaten uit verschillende onderzoeken heeft het bestuur ook besloten om de selectie van aandelen gedeeltelijk af te laten hangen van de wijze waarop bedrijven een bijdrage leveren aan de vier gekozen duurzaamheidsthema’s.

Veelgestelde vragen

  • UN Global Compact
  • Principles for Responsible Investment (PRI)
  • International Corporate Governance Network (ICGN) Global Stewardship principles
  • ICGN Global Governance Principles
  • UN Guiding Principles on Business and Human Rights
  • OESO-richtlijnen
  • Lokale best-practices richtlijnen en codes zoals de Nederlandse Stewardship Code
  • Impact op UN Sustainable Development Goals (SDG’s) wordt meegewogen waar mogelijk