Verantwoord beleggen vinden wij belangrijk

Verantwoord beleggen, betekent dat we bij het beleggen oog hebben voor milieu en klimaat (Environmental), mensenrechten en sociale verhoudingen (Social) en goed ondernemingsbestuur (Governance). Dit wordt ESG genoemd. Door rekening te houden met ESG-aspecten bij het beleggen leveren we niet alleen een bijdrage aan een betere wereld, maar beschermen we onze beleggingen ook beter tegen risico’s die het pensioenfonds loopt. 

Het gaat dan bijvoorbeeld om de gevolgen van de klimaatverandering voor de waarde van een belegging. Zo kunnen bedrijven die zijn gevestigd in gebieden met overstromingsrisico’s schade oplopen of zal de winst van een bedrijf dat niet kan meekomen met de energietransitie onder druk komen te staan. 

Oog hebben voor maatschappelijke belangen en een goed onafhankelijk bestuur bij een bedrijf zijn ook belangrijk. Slechte arbeidsomstandigheden bij een bedrijf kunnen bijvoorbeeld leiden tot rechtszaken. Dit schaadt dan de reputatie van het bedrijf en daarmee ook de waarde van onze belegging. Dit soort risico’s willen we beperken. Daarom houden we rekening met ESG bij de keuze van onze beleggingen.

Wij willen een positieve impact maken

We hebben de overtuiging dat duurzame bedrijven beter renderen op de lange termijn. Daarom streven wij naar een verantwoord beleggingsbeleid dat gericht is op bedrijven die bijdragen aan meer duurzaamheid. Door te beleggen in deze bedrijven draagt het pensioenfonds op een positieve wijze bij aan een leefbare en duurzame samenleving. 

Lange termijn strategie

Het duurzamer maken van onze beleggingen zien wij als een lange termijn strategie. We vinden het belangrijk dat de stappen die we zetten goed en nauwkeurig zijn en aansluiten bij uw kijk op verantwoord beleggen in relatie tot de hoogte van uw pensioen. Dat doen we door goed onderzoek te doen, kansen te signaleren en te benutten en u te betrekken bij belangrijke wijzigingen in ons verantwoord beleggingsbeleid.

Onze aanpak

Als pensioenfonds kun je op verschillende manieren invulling geven aan ESG. De ontwikkelingen daarbij gaan snel en lopen  inmiddels uiteen van fatsoenlijk zakendoen tot een positieve impact willen maken op specifieke duurzaamheidsthema’s.

Onze aanpak is er in principe niet op gericht gehele sectoren bij voorbaat uit te sluiten. Wij richten ons liever op de bedrijven die wel goed scoren op ESG-gebied. Op die manier werken we aan een degelijke verduurzaming van onze beleggingen en kunnen we een positieve impact maken.

Uw pensioengeld, wij betrekken u graag!

Uw pensioenpremie beleggen wij om de pensioenen nu en in de toekomst uit te kunnen betalen. We vinden het belangrijk dat dit op een verantwoorde manier gebeurt en dat we als pensioenfonds ook bijdragen aan een goede toekomst voor huidige en toekomstige generaties. Omdat het om úw pensioengeld gaat, vinden wij het belangrijk alle deelnemers te betrekken bij onze activiteiten op dit gebied. 

Met uw input uit het deelnemersonderzoek 2019 over verantwoord beleggen zijn we gekomen tot een verantwoord beleggingsbeleid dat wij de komende jaren zullen door ontwikkelen. Daarbij zullen we ook telkens de uitkomsten uit (vervolg) deelnemersonderzoeken betrekken.