Cookies op de website

De website van het pensioenfonds maakt gebruik van Google Analytics, een analyseprogramma gemaakt door Google, Inc. Google Analytics gebruikt ‘cookies’. Deze cookies helpen het pensioenfonds de website te analyseren op het gebruik van de website door gebruikers, waarmee het pensioenfonds de website kan verbeteren. De informatie die gegenereerd wordt door de cookie over uw sitegebruik, wordt verzonden en opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten.

Akkoord

Nieuws Wat vindt u van zekerheid, risico’s en verantwoord beleggen

23-04-2020

Eind vorig jaar hebben wij u gevraagd hoe u aankijkt tegen zekerheid, risico’s en duurzaam beleggen. Uw mening hierover is belangrijk omdat wij de premies die u en KLM betalen, moeten beleggen voor een goed pensioen. Dat kan niet zonder risico’s en wij moeten daarin keuzes maken, bijvoorbeeld over waarin wij beleggen.

Zo’n 750 collega’s en oud-collega’s hebben de online vragenlijst ingevuld. En 26 hebben deelgenomen aan een groepsgesprek hierover. Wij gebruiken uw input om te toetsen of de beleggingsbeslissingen die wij maken, passen bij uw wensen. 

Stabiele pensioenuitkering

Wij hebben de ambitie de pensioenen jaarlijks te verhogen (indexeren) met de loonrondes bij KLM, dan wel de stijging van de prijzen. Zo blijft uw pensioen zijn waarde behouden. Wij mogen de pensioenen alleen verhogen als de financiële positie van het fonds goed genoeg is. Zit het tegen omdat bijvoorbeeld de beleggingen in waarde dalen, dan is er een risico dat wij de pensioenen moeten verlagen.

Wij vroegen u wat u belangrijker vindt: uw pensioen niet verlagen of uw pensioen jaarlijks verhogen? 70% geeft aan niet-verlagen belangrijker te vinden dan het verhogen van de pensioenen. De pensioengerechtigden vinden dit zelfs nog iets belangrijker dan de deelnemers die nog pensioen opbouwen. Als het gaat over de zekerheid over de hoogte van uw pensioen, dan geeft u aan (iets) liever deel te nemen aan een pensioenregeling met een grotere kans op verhogen, dan aan een regeling met een vast maar lager eindbedrag.

De meeste deelnemers geven dus de voorkeur aan een zoveel mogelijk stabiele pensioenuitkering, dus geen grote wisselingen in de hoogte daarvan. U wil graag vasthouden aan een bepaalde levensstandaard.

Duurzaam beleggen

In het onderzoek gaf u verder aan dat u het de verantwoordelijkheid van het pensioenfonds vindt om bij beleggingen rekening te houden met gevolgen voor mens en milieu. 70% vindt dat dit echter niet ten koste mag gaan van het rendement.

De helft zegt er een iets lager pensioen voor over te hebben als er zekerheid is dat het fonds niet in foute bedrijven of landen belegt. Investeringen in de tabaks- en wapenindustrie, in landen waar mensenrechten onder druk staan en in landen of bedrijven waar corruptie heerst zijn voor u uit den boze.

Ook vroegen wij u welke thema’s van de zeventien duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties u belangrijk vindt. U koos de volgende thema’s:

  • bevorderen van economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen
  • goed en toegankelijk onderwijs voor iedereen
  • duurzame consumptie en productie
  • toegang tot betaalbare en duurzame energie voor iedereen
  • aanpak van klimaatverandering en de gevolgen daarvan
  • goede infrastructuur, duurzame industrialisatie en innovatie

Meer weten?

Wilt u meer weten over hoe u pensioen opbouwt en welke risico's daarbij komen kijken? Bekijk dan onderstaande video. 

Delen

Welkom op MijnKLMPensioen

Op het gebruik van MijnKLMPensioen is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Naar de homepage