Nieuws

25 november 2011

Nieuws

Nieuwe voorzitter KLM fondsen

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds KLM Cabinepersoneel heeft recent Eltjo Kok (1952) benoemd tot voorzitter. Eltjo Kok volgt Dick Dees op, die deze functie vanaf 2006 heeft bekleed.

13 oktober 2011

Nieuws

Dekkingsgraad per eind september 2011

Door de grote onrust op de financiële markten in afgelopen maanden is de dekkingsgraad van het pensioenfonds (de verhouding tussen de beleggingen en de verplichtingen) sterk gedaald.

23 augustus 2011

Nieuws

Nieuwe samenstelling verantwoordingsorgaan

Met de aanvang van een nieuwe zittingstermijn kwamen per 1 juli 2011 twee deelnemerszetels in het verantwoordingsorgaan beschikbaar.

17 augustus 2011

Nieuws

Onrust op financiële markten raakt Pensioenfonds

Ook het pensioenfonds voor KLM-cabinepersoneel wordt geraakt door deze onrust. Eind juni bedroeg de dekkingsgraad bijna 130%. Deze daalde eind juli naar 123%.

4 juli 2011

Nieuws

Verkiezingen verantwoordingsorgaan pensioenfonds

Met ingang van juli 2011 begint een nieuwe zittingstermijn voor het verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds.

24 juni 2011

Nieuws

Inhouding Zvw-premie kan tijdelijk hoger zijn

Bij een aantal gepensioneerden kan het voor komen dat het netto pensioen vanaf juni tijdelijk lager is omdat de inhouding Zvw-premie tijdelijk hoger is tengevolge van de vakantie-uitkering in de maand mei.

20 juni 2011

Nieuws

Klankbordgroep Cabinepersoneel

het pensioenfonds op zoek naar mensen die een klankbordgroep voor het fonds willen vormen. Het streven is om een groep te vormen van 6 tot 10 personen (zowel deelnemers als gepensioneerden) die wij gaan betrekken bij de ontwikkeling van nieuwe communicatiemiddelen.

27 mei 2011

Nieuws

Schuldencrisis Griekenland

Het KLM-Cabinefonds heeft geen beleggingen in Griekse staatsobligaties en evenmin in Italiaanse, Spaanse of Portugese obligaties. Daardoor zullen er door de Griekse schuldencrisis geen directe effecten in de beleggingsportefeuille optreden.

12 april 2011

Nieuws

Onderzoek AFM naar kosten pensioenfondsen

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft onderzoek gedaan naar de hoogte van de administratie- en beleggingskosten van pensioenregelingen. Bekijk de bevindingen uit dit onderzoek.

7 maart 2011

Nieuws

Pensioen In Zichtdagen 2011

Gaat u bijna met pensioen, dan kunt u zich voor de Pensioen In Zichtdag opgeven. U krijgt informatie over veranderingen rondom pensionering en onderwerpen zoals IPB, verzekeringen en de pensioenregeling.