Nieuws

Kleine pensioenen automatisch naar nieuwe pensioenuitvoerder

2 februari 2022

Sinds 1 januari 2019 geldt de Wet waardeoverdracht klein pensioen. Daarin staat dat pensioenfondsen kleine pensioenen automatisch kunnen overdragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder als een werknemer van baan verandert. Een pensioen is ‘klein’ als het opgebouwde bedrag lager is dan € 594,89 (grens in 2023).

Kleine pensioenen van vóór 1 januari 2018 naar nieuwe pensioenuitvoerder

Hebt u vóór 1 januari 2018 een klein pensioen opgebouwd bij pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel? Dan dragen we dat binnenkort automatisch over naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. U ontvangt hier vanzelf een brief over. Hebt u geen nieuwe uitvoerder? Dan blijft uw pensioen bij ons staan. Pensioen van minder dan € 2,- vervalt.

Hebt u klein pensioen opgebouwd via de NAP?

Premievrije NAP-aanspraken die onder de wettelijke afkoopgrens vallen, worden niet automatisch overgedragen. Deze aanspraken blijven bij het KLM-Cabinefonds. Hiervoor blijft de afkoopmogelijkheid van klein pensioen van toepassing.