Nieuws

Invloed situatie in Oekraïne op het pensioenfonds – update 14 maart 2022

14 maart 2022

Op 24 februari 2022 is Rusland Oekraïne binnengevallen. Hierdoor is de situatie in Oekraïne ernstig geëscaleerd. De humanitaire impact is ingrijpend en zeer aangrijpend. Ons medeleven gaat dan ook uit naar de Oekraïense bevolking en hun naasten.

Snel na de invasie hebben wij u geïnformeerd dat de directe gevolgen voor het pensioenfonds beperkt zijn. Dat is nog steeds het geval, maar de ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Sinds de Russische invasie in Oekraïne zijn al meer dan 2 miljoen mensen gevlucht voor het oorlogsgeweld in het land. Veel landen hebben harde sancties ingesteld tegen Rusland en steeds meer bedrijven besluiten hun activiteiten in Rusland te staken. De koersen van Russische aandelen zijn hard gedaald en de beurs van Moskou is tot nader order gesloten.

Gas en olieprijzen stijgen

Naast de ernstige humanitaire gevolgen van het conflict in Oekraïne zijn er ook economische gevolgen. Eén van de gevolgen is dat de financiële markten flink in beweging zijn. Beurskoersen zijn gedaald en de gas- en olieprijzen stijgen waardoor de inflatie verder oploopt. Ondanks de grilligheid van financiële markten is de dekkingsgraad slechts beperkt geraakt door de Oekraïne-crisis. Dit komt vooral doordat de rente de afgelopen tijd is gestegen waardoor de verplichtingen van het pensioenfonds zijn gedaald.

Het pensioenfonds besluit niet (meer) te beleggen in Rusland en Belarus

Het bestuur heeft het besluit genomen om alle beleggingen in Russische bedrijven te verkopen en geen nieuwe beleggingen meer aan te kopen. Dit betreft minder dan 0,1% van het belegd vermogen van het pensioenfonds. De bestaande posities zullen - wanneer dat mogelijk is - op een beheerste manier worden afgebouwd. Rusland heeft buitenlandse investeerders momenteel verboden om hun Russische aandelen te verkopen waardoor het enige tijd zal kosten voordat de huidige positie in Russische bedrijven volledig is verkocht. Het pensioenfonds belegt niet in Russische staatsobligaties: deze staan al langer op de uitsluitingenlijst van het pensioenfonds. Ook heeft het pensioenfonds geen beleggingen in Belarussische bedrijven of staatsobligaties.

We houden de situatie in Oekraïne en onrust op de financiële markten scherp in de gaten. Als er een update is, leest u hierover op onze website.