Nieuws

Het Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel stapt over op nieuw bestuursmodel

29 maart 2019

De eisen die gesteld worden aan pensioenfondsbesturen zijn de afgelopen jaren behoorlijk uitgebreid. Hierdoor kost het bestuursleden meer tijd om aan alle eisen te voldoen en wordt het steeds lastiger om vertrekkende bestuursleden te vervangen. Het bestuur heeft diverse bestuursmodellen onderzocht. Hierbij is gekeken welk bestuursmodel het beste de huidige knelpunten oplost en tegelijkertijd een goede binding houdt met de achterban. Gekozen is voor het zogeheten ‘omgekeerd gemengd model’. Het verschil met het huidige model: drie externe uitvoerend bestuurders. 

Het verschil met het huidige model: drie externe uitvoerend bestuurders

Het belangrijkste verschil met het huidige paritaire bestuursmodel: er komt een uitvoerend bestuur van drie externe bestuurders. Zes niet-uitvoerende bestuurders namens werknemers, pensioengerechtigden en de werkgever bewaken vooral de grote lijnen en staan iets meer op afstand. Daarnaast kent het bestuur een niet-uitvoerend bestuurder in de rol van onafhankelijke voorzitter. Het blauw van KLM is daarmee in de meerderheid. De kosten van het nieuwe bestuur gaan wat omhoog, maar daar staan een kwaliteitsverbetering en een besparing in de uitvoeringskosten tegenover.

Wat is het voordeel voor u als deelnemer?

Voor u als deelnemer gaat het vooral om de toekomstbestendigheid van het pensioenfonds. Het is belangrijk om te zorgen dat het pensioenfonds goed bestuurd wordt. Het nieuwe bestuursmodel kent geen Raad van Toezicht. In het nieuwe bestuursmodel houden de niet-uitvoerend bestuursleden toezicht op het uitvoerend bestuur. Ze worden hierbij ondersteund door de auditcommissie. Het bestuur legt - net als nu het geval is - verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan.

We streven ernaar 1 juli te starten met het nieuwe bestuursmodel

Maar zorgvuldigheid is belangrijker dan snelheid. Zeker bij zo’n belangrijke verandering als het bestuursmodel. Er moeten ook nieuwe bestuursleden worden benoemd en getoetst door De Nederlandsche Bank (DNB).

We houden u op de hoogte

Zodra er nieuws is, delen we dat via een nieuwsbericht op de website, in de NWSflits en via Facebook. Ook in de komende Focus kunt u meer lezen over het nieuwe bestuursmodel. In een interview leggen bestuursleden Arend de Jong en Rob Koster uit waarom het nieuwe bestuursmodel nodig is.