Nieuw herstelplan ingediend

29 maart 2019

Eind 2018 had het fonds een reservetekort en daarom heeft het fonds op 25 maart 2019 een nieuw herstelplan bij De Nederlandsche Bank (DNB) ingediend. In dit plan laat het fonds zien hoe het binnen de maximaal wettelijke periode van tien jaar uit de tekortsituatie komt. 

Waarom heeft het pensioenfonds een herstelplan ingediend?

De beleidsdekkingsgraad bij het KLM-Cabinefonds is lager dan de vereiste dekkingsgraad. Dat betekent dat het pensioenfonds een reservetekort heeft. Bij een reservetekort moet een pensioenfonds een herstelplan indienen. Zolang de financiële situatie onvoldoende blijft, moet het pensioenfonds ieder jaar een herstelplan opstellen en indienen bij DNB.

Wat staat er in het herstelplan?

Het herstelplan is een doorrekening van het huidige beleid naar de toekomst. Het laat zien of de reserves van het pensioenfonds binnen 10 jaar weer hoog genoeg zijn. De beleidsdekkingsgraad is dan weer minimaal even hoog als de vereiste dekkingsgraad. Lukt dit niet, dan moet het pensioenfonds aanvullende maatregelen nemen, zoals bijvoorbeeld het verlagen van de pensioenen. De pensioenen kunnen ook verlaagd worden als de beleidsdekkingsgraad gedurende vijf jaar onder de minimaal vereiste dekkingsgraad ligt.

Wanneer is het pensioenfonds weer hersteld?

Wanneer we het huidige beleid doorrekenen naar de toekomst, kan worden geconcludeerd dat het pensioenfonds binnen de afgesproken termijn van 10 jaar weer hersteld is. Eind 2025 heeft het pensioenfonds geen reservetekort meer. Bij de berekeningen in het herstelplan worden aannames gemaakt. Voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van de rente en het rendement. In de loop van het jaar kan de werkelijke ontwikkeling afwijken van deze aannames. Daarom moet het fonds ieder jaar een geactualiseerd herstelplan opstellen. In 2018 is de rente gedaald en was het behaalde rendement op de beleggingen negatief. Hierdoor is de dekkingsgraad gedaald. Omdat de maandelijkse dekkingsgraad eind 2018 lager was (107,7%) dan in 2017 (117,0%), duurt het herstel in het nieuwe herstelplan langer dan in 2017 werd berekend. In het herstelplan uit 2018 was het nog de verwachting dat het fonds eind 2020 uit herstel zou zijn. 

Wat betekent het herstelplan voor u?

Ontwikkelt de financiële situatie zich zoals we verwachten op basis van het herstelplan? Dan hoeft het pensioenfonds geen maatregelen te nemen, zoals het verlagen van de pensioenen. Indexatie (het verhogen van de opgebouwde pensioenen en de pensioenuitkering) is wel mogelijk, maar de kans dat er (volledig) wordt geïndexeerd is klein. Wij houden u op de hoogte van de financiële positie van het pensioenfonds via deze website, onze Facebookpagina, de maandelijkse NWSflits en het pensioenblad Focus.