Dekkingsgraad maart 2019

11 april 2019

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel is per eind maart 2019 113,2% (gemiddelde van april 2018 tot en met maart 2019). De maandelijkse nominale dekkingsgraad per eind maart 2019 is gedaald naar 109,1%. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen en de verplichtingen van het fonds.

Overzicht van de dekkingsgraden

De financiële positie van het pensioenfonds