Dekkingsgraad september 2019

8 oktober 2019

De beleidsdekkingsgraad van het KLM-Cabinefonds is per eind september 2019 107,0% (gemiddelde van oktober 2018 tot en met september 2019). De maandelijkse nominale dekkingsgraad per eind september 2019 is iets gestegen en bedraagt 99,0%. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen en de verplichtingen van het fonds.

Het bestuur heeft besloten een deel van het risico van een daling van de aandelen en een verdere daling van de rente tijdelijk af te dekken. Zie dit nieuwsbericht.

Overzicht van de dekkingsgraden

De financiële positie van het pensioenfonds