Nieuws

Beleidsdekkingsgraad september 2023: 126,1%

20 oktober 2023

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel is per eind september 126,1%. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden.

Hoe staan we ervoor?

De koersen van aandelen daalden afgelopen maand als gevolg van de stijging van de rente en zorgen om een eventuele economische crisis. Door de stijging van de rente nam de waarde van de verplichtingen (het geld dat we in kas moeten hebben om alle pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen) af. Ook obligaties daalden in waarde waardoor het vermogen van het pensioenfonds afnam. Doordat zowel het vermogen als de verplichtingen daalden is per saldo de actuele dekkingsgraad per eind september nagenoeg gelijk gebleven aan de stand per eind augustus.

De vereiste beleidsdekkingsgraad voor volledige indexatie (indexatiegrens) is momenteel 147,0% (stand per september 2023). De indexatiegrens is afhankelijk van de rente en kan dus wijzigen. 

Dekkingsgraad november 2023