Nieuws

Belastingwetgeving wijzigt, dit is relevant voor de belastingaangifte van uw NAP

15 februari 2023

Op Prinsjesdag 2022 is bekend gemaakt dat er mogelijk nieuwe belastingwetgeving komt met betrekking tot vermogen, beleggingen en sparen (box 3). Hierover hebben we u al eerder geïnformeerd. Inmiddels heeft de Eerste Kamer deze wetsvoorstellen aangenomen. De wetswijziging kan van invloed zijn als u meedoet aan de NAP-regeling. 

Verandert er iets aan de NAP-regeling?
Nee, aan de NAP-regeling zelf wijzigt niets. De belastingwetgeving opgelegd door de Overheid wijzigt.

Wat houdt de nieuwe belastingwetgeving in? 
Op 20 december 2022 heeft de Eerste Kamer de wetsvoorstellen over de rendementsheffing in box 3 aangenomen. Het wetsvoorstel regelt onder andere de overbruggende wetgeving voor de jaren 2023 tot en met 2025. Vanaf 2026 wil het kabinet voor box 3 een stelsel op basis van werkelijk rendement invoeren. Op de website van de Rijksoverheid leest u hier meer over.  

Waarom heeft dit iets te maken met de NAP?
Omdat de NAP een netto pensioen is, hoeft u vanaf het moment dat u het pensioen laat uitkeren geen loonbelasting te betalen. Tijdens de opbouw betaalt u wel belasting over de fiscale waarde van uw NAP. U geeft bij uw jaarlijkse belastingaangifte de fiscale waarde van uw NAP op in box 3.  

Heeft de nieuwe belastingwetgeving effect op mijn fiscale situatie?
U geeft ieder jaar bij uw belastingaangifte uw fiscale waarde van de NAP op in box 3. Dit doet u tot op heden in vermogenscategorie 1 van box 3. Vanaf uw belastingaangifte over 2023 (die u in 2024 zal doen) wijzigt dit verplicht naar categorie 2 (overige bezittingen) van box 3. De rendementsheffingen in categorie 2 zijn hoger. Of dit effect heeft voor u, is afhankelijk van uw overige bezittingen en daarmee van uw persoonlijke situatie. Wij kunnen u daarover helaas niet adviseren.

Merk ik in mijn belastingaangifte over 2022 al iets van de nieuwe belastingwetgeving? 
Bij uw belastingaangifte 2022, die u dit jaar doet, mag u nog kiezen of u bij de aangifte van de fiscale waarde van uw NAP gebruikmaakt van de nieuwe belastingregels (NAP opgeven in vermogenscategorie 2) of oude belastingregels (NAP opgeven in vermogenscategorie 1) voor box 3. Op de site van de belastingdienst zijn rekentools beschikbaar die u kunnen helpen om deze keuze te maken.