Netto Aanvullende Pensioenregeling (NAP)

Met de NAP kunt u extra pensioen opbouwen

De Netto Aanvullende Pensioenregeling (NAP) is een aanvulling op de basispensioenregeling. Deze regeling is uniek voor het cabinepersoneel van KLM en KLC en is een mogelijkheid om pensioen bij te sparen. De NAP is destijds ingevoerd om deelnemers de mogelijkheid te bieden om eerder met pensioen te gaan. Op het moment dat u met pensioen gaat, kiest u of u de NAP tijdelijk (tot uw AOW-leeftijd) of levenslang uitbetaald wilt krijgen of dat u het bedrag op uw pensioendatum in één keer wilt laten uitkeren.

De NAP samengevat

U kiest zelf of u mee doet aan de NAP

Deelname aan de NAP is vrijwillig. Wanneer u in dienst komt bij KLM of KLC doet u automatisch mee aan de NAP-regeling. U kunt hiervan afzien. 

Keuzes met betrekking tot de NAP

  1. U kunt ieder jaar (onder voorwaarden) zelf de hoogte van uw maandelijkse premie-inleg bepalen. U kunt uw keuze elk jaar vóór 1 oktober doorgeven. Dan ligt de premie-inleg vast van 1 januari tot en met 31 december het jaar daarop. 
  2. U kunt stoppen met betalen van premie voor de NAP (beëindiging van uw deelname). U bouwt dan geen extra NAP meer op, maar de opgebouwde NAP-aanspraken laat u wel (premievrij) bij het pensioenfonds staan. Ook kunt u ervoor kiezen uw deelname te beëindigen en de NAP in één keer uit te laten keren. Dit noemen wij afkopen. Stoppen en/of afkopen kan in januari of juli van ieder jaar.  
  3. U kunt toestemming geven om de waarde van de NAP-aanspraken uit te laten keren bij uw overlijden. Daarmee komt de waarde van uw NAP-aanspraken in de nalatenschap voor uw erfgenamen. Dit geldt alleen als u overlijdt vóór uw pensioendatum. 

Al deze keuzes geeft u door via Mijn NAP in MijnKLMPensioenLet op: wanneer u afziet van deelname of stopt met deelname aan de NAP, kunt u nog één keer besluiten deel te nemen aan de NAP.

Wat u betaalt voor de NAP 

  • Voor de NAP betaalt u premie. De premie wordt ingehouden op uw netto loon.
  • De premie bedraagt sinds 1 januari 2018 minimaal 1% van de NAP-grondslag (twaalf maal uw maandsalaris, plus eventuele leeftijdstoeslag, verhoogd met eindejaarsuitkering en vakantietoeslag) en maximaal uw volledige netto salaris.
  • De standaardinleg is 2% van uw NAP-grondslag. U kunt zelf jaarlijks een ander percentage kiezen.
  • U betaalt per ingelegde premie per maand één keer kosten. Van uw ingelegde premie verrekenen we eerst € 1,50 aan administratiekosten. Daarna gaat er nog 1,9% af voor toekomstige kosten. Dit zijn wettelijk noodzakelijke kosten om de NAP ook in de toekomst uit te kunnen (blijven) voeren. Van dit bedrag kopen wij maandelijks een levenslang ouderdomspensioen in dat ingaat als u 60 wordt. Zie voor voorbeeldberekening ook het webbericht: Kosten NAP wijzigen per 1 januari 2019.

Uw opgebouwde NAP

Op uw Uniform Pensioenoverzicht en in Mijn Planner in MijnKLMPensioen kunt u in uw persoonlijke omgeving zien hoeveel NAP u krijgt vanaf uw pensioendatum. U kunt daar ook zien wat de eenmalige afkoopwaarde van uw NAP is.


 

Hieronder leest u meer over de NAP. 

 

► NAP voorwaarden 

► Overlijdensuitkering NAP

► Veelgestelde vragen over de NAP