Wat is het facultatief partnerpensioen?

Het facultatief partnerpensioen (FPP) is een pensioenuitkering voor uw partner zo lang uw partner leeft, mocht u overlijden voordat u met pensioen gaat. Gaat u trouwen, een geregistreerd partnerschap aan of hebt u een door KLM erkend samenlevingscontract? Dan melden wij uw partner standaard aan voor deze verzekering. Deelname aan het FPP is vrijwillig. U en uw partner kunnen zich hiervoor afmelden met het mutatieformulier. Uw partner moet hier wel mee akkoord gaan. Daarom moet u beiden het formulier ondertekenen. 

Waarom wel/niet deelnemen aan het FPP?

Met het FPP verzekert u partnerpensioen voor uw partner, voor het geval u overlijdt vóór u met pensioen gaat. Een reden om het FPP niet te verzekeren is bijvoorbeeld dat uw partner genoeg eigen inkomen heeft.
Het belangrijkste voordeel van FPP is dat uw partner een partnerpensioen krijgt als u komt te overlijden. Dit partnerpensioen is gebaseerd op de pensioenopbouw tot de standaard pensioenleeftijd van 60 jaar.
Het belangrijkste nadeel is dat u hiervoor een extra premie moet betalen (zie ook hieronder).

Hebt u zich afgemeld voor het FPP en wilt u opnieuw deelnemen?

U kunt altijd weer opnieuw deelnemen aan het FPP als u in een later stadium voor extra partnerpensioen wilt zorgen. Overlijdt u binnen een jaar na het opnieuw afsluiten van het FPP? Dan moet kunnen worden aangetoond dat uw overlijden niet te verwachten was bij het opnieuw afsluiten.

Wat krijgt uw partner als u overlijdt?

De hoogte van de FPP-uitkering hangt af van de datum waarop u bij KLM ging werken. Hierbij rekenen wij alsof u tot uw 60e in dienst was gebleven. Bent u 60 jaar of ouder, maar nog niet met pensioen? Dan rekenen we met de feitelijke periode dat u bij KLM werkte.
Over de periode tot 2014 bouwt u 1,4% op per jaar dat u bij KLM werkte, berekend over de laatste pensioengrondslag* voor elk jaar dat u deelneemt aan de pensioenregeling. Over de periode in 2014 was dit 1,33%. En sinds 1 januari 2015 is dit 1% voor elk jaar dat u deelneemt aan de pensioenregeling.

Het FPP gaat in op de dag na uw overlijden en wordt uitgekeerd zo lang uw partner in leven is.

*De pensioengrondslag is het pensioengevend loon, verminderd met de zogenaamde franchise (het deel van het inkomen waarover u geen pensioen opbouwt omdat u een AOW-uitkering gaat ontvangen).

Wat kost het FPP en hoe lang bent u verzekerd?

U betaalt voor de verzekering van het FPP (per 1 januari 2019) een premie van 1,6% van de pensioengrondslag exclusief de (tijdelijke) deelnemersbijdragecompensatie. Dit bedrag wordt maandelijks ingehouden op uw brutosalaris.

Let op: het FPP is een risicoverzekering. Dit is te vergelijken met bijvoorbeeld een doorlopende reisverzekering. Als er geen schade is, wordt er niet uitgekeerd en als u KLM verlaat of de verzekering opzegt hebt u geen recht op een vergoeding.

De verzekering van het FPP stopt op het moment dat:

  • u uit dienst gaat;
  • u met pensioen gaat;
  • uw relatie eindigt. Meld het einde van een relatie altijd aan HR KLM.

Wat gebeurt er als u KLM verlaat?

Dan stopt uw verzekering van het FPP. Er wordt bij uw vertrek standaard wel een deel van uw opgebouwde ouderdomspensioen omgezet in partnerpensioen. Ook als u niet verzekerd bent geweest voor het FPP. Zie ook Pensioen voor partner en kinderen als u nog in dienst bent.