Pensioen 123 Laag 2

Uw NAP aan uw erfgenamen nalaten

NAP aan uw erfgenamen nalaten

U kunt toestemming geven om uw opgebouwde NAP uit te laten keren bij uw overlijden. Daarmee komt de waarde van uw NAP in de nalatenschap voor uw erfgenamen. Dit geldt alleen als u overlijdt vóór uw pensioendatum.

Veelgestelde vragen

  • U kunt uw NAP bij uw overlijden vóór uw pensioendatum nalaten aan uw erfgenamen. Daar hebben wij uw toestemming voor nodig. Geeft u geen toestemming? Dan vervalt uw opgebouwde NAP bij uw overlijden vóór uw pensioendatum aan het pensioenfonds.

    Hebt u toestemming gegeven? Dan blijft deze toestemming staan als u uit dienst gaat en gaat uw NAP naar uw erfgenamen als u overlijdt vóór uw pensioendatum.

    • U kunt op elk gewenst moment de uitkering van uw NAP aan uw erfgenamen regelen in Mijn NAP in MijnKLMPensioen.
    • U kunt twee keer per jaar uw NAP laten uitkeren, te weten per 1 juli en per 1 januari. Geef uw keuze voor beëindiging van uw deelname aan de NAP door via Mijn NAP in MijnKLMPensioen. Doe dit vóór 1 april om per 1 juli af te kopen of vóór 1 oktober om per 1 januari af te kopen. (U kunt daarna nog één keer opnieuw deelnemen aan de NAP.)
    • U kunt ieder jaar (onder voorwaarden) zelf de hoogte van uw maandelijkse premie-inleg bepalen. U kunt uw keuze tot 1 oktober doorgeven. Dan ligt de premie-inleg vast van 1 januari tot en met 31 december het jaar daarop.