Pensioen 123 Laag 2

Uw NAP eerder of later laten ingaan

Uw NAP eerder of later laten ingaan

In de basisregeling van Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel is de pensioenleeftijd 60 jaar. Dat geldt ook voor de NAP. U kunt er ook voor kiezen langer door te werken, uiterlijk tot uw AOW-leeftijd. Als u dat wilt en KLM/KLC stemt in met verlenging van uw dienstverband, stellen we het uitbetalen van uw pensioen (basis en NAP) uit totdat u echt met pensioen gaat.

Uw keuze heeft invloed op de hoogte van uw pensioen

Gaat u later met pensioen? Dan wordt uw pensioen (in de basisregeling en NAP) hoger. Kijk voor meer informatie over de verhoging van uw pensioen in MijnKLMPensioen. 

U kunt uw pensioen ook eerder in laten gaan, op z’n vroegst op uw 50e. Hierdoor wordt uw pensioen (basis en NAP) lager. Eerder met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. De pensioenopbouw stopt eerder en uw pensioen wordt verlaagd. Eerder met pensioen betekent ook dat u (voor dat deel) helemaal stopt met werken.

Tot slot kunt u ook kiezen voor deeltijdpensioen.

Hier moet u aan denken bij het bepalen van uw pensioendatum

 • Als u eerder of later met pensioen wilt, moet u dit tenminste zes maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit met HR KLM. Zij geven dat weer door aan het pensioenfonds.
 • De keuze is eenmalig. Als u uw pensioendatum eenmaal gekozen hebt dan is die definitief. In MijnKLMPensioen kunt u zien wat het effect op uw pensioen is als u eerder of later met pensioen gaat. 
 • Het pensioenfonds gebruikt omrekenfactoren voor het berekenen van uw pensioen. Deze factoren worden jaarlijks vastgesteld en kunnen dus wijzigen. Dit heeft invloed op de hoogte van uw pensioen.

Veelgestelde vragen

  • U kunt op elk gewenst moment de uitkering van uw NAP aan uw erfgenamen regelen in Mijn NAP in MijnKLMPensioen.
  • U kunt twee keer per jaar uw NAP laten uitkeren, te weten per 1 juli en per 1 januari. Geef uw keuze voor beëindiging van uw deelname aan de NAP door via Mijn NAP in MijnKLMPensioen. Doe dit vóór 1 april om per 1 juli af te kopen of vóór 1 oktober om per 1 januari af te kopen. (U kunt daarna nog één keer opnieuw deelnemen aan de NAP.)
  • U kunt ieder jaar (onder voorwaarden) zelf de hoogte van uw maandelijkse premie-inleg bepalen. U kunt uw keuze tot 1 oktober doorgeven. Dan ligt de premie-inleg vast van 1 januari tot en met 31 december het jaar daarop.
 • De NAP is in 2006, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2004, geïntroduceerd toen de pensioenleeftijd werd verhoogd van 56 naar 60 jaar. De NAP is bedoeld om extra pensioen op te bouwen om vóór de normpensioenleeftijd van 60 jaar met pensioen te kunnen gaan. Tot 2015 was er sprake van een verplichte deelname aan de NAP-regeling. Vanaf 2015 is deelname vrijwillig. U bepaalt zelf of u extra pensioen wilt opbouwen.

 • Omrekenfactoren zijn getallen die we gebruiken om uw pensioen om te rekenen wanneer u bepaalde keuzes maakt. Deze omrekenfactoren zijn onder andere gebaseerd op hoe oud we gemiddeld worden en de stand van de rente. De omrekenfactoren worden jaarlijks vastgesteld en kunnen dus wijzigen. Daarom kan een berekening die u hebt gemaakt met de factoren van vorig jaar anders uitpakken wanneer u de berekening maakt met de factoren van dit jaar. U vindt de factoren in de bijlagen van het pensioenreglement. Daar heten dit factoren.