Voor onze dienstverlening kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Daarnaast maken wij gebruik van cookies op onze website. Raadpleeg voor meer informatie ons privacystatement en cookiestatement.

Sluiten

Pensioen123 Laag 2 Uw inleg jaarlijks bepalen

Print deze pagina

Bepaal zelf uw inleg

U kunt ieder jaar (onder voorwaarden) zelf de hoogte van uw maandelijkse premie-inleg bepalen. U kunt uw keuze dit jaar tot en met 30 november doorgeven. Dan ligt de premie-inleg vast van 1 januari tot en met 31 december het jaar daarop.

De premie bedraagt sinds 1 januari 2018 minimaal 1% van de NAP-grondslag (twaalf keer uw maandsalaris, plus eventuele leeftijdstoeslag, verhoogd met eindejaarsuitkering en vakantietoeslag) en maximaal uw volledige netto salaris. De standaardinleg is 2% van uw NAP-grondslag. U kunt jaarlijks een ander percentage kiezen. Dit jaar hebt u de tijd tot en met 30 november. Dat regelt u in MijnKLMPensioen. Doet u niets, dan blijft het percentage gelijk. Kiest u ervoor te stoppen met uw deelname aan de NAP-regeling? Dat kan in januari of juli van ieder jaar.

Veelgestelde vragen

Het standaard inlegpercentage is 2% van de NAP-grondslag. U kunt via Mijn NAP ook uw andere NAP-keuzes doorgeven. Zoals het eenmalig opnieuw deelnemen aan de NAP als u niet meer deelneemt. Ook de NAP-overlijdensdekking regelt u via Mijn NAP.

Verhoging of verlaging van uw NAP-inleg betekent een hogere of lagere NAP-uitkering. Uw NAP is een aanvulling op uw standaard bruto pensioen. In MijnKLMPensioen onder Mijn NAP bij Inleg kunt u zien hoe uw bereikbare NAP verandert bij een hogere of lagere inleg.
Een nadeel van een hogere inleg kan zijn dat u nu minder netto te besteden hebt. Het voordeel is dat u later meer pensioen hebt.

Vanaf 1 januari 2021 rekenen we met een lagere rekenrente voor de NAP. Omdat de nieuwe rekenrente sinds 21 oktober verwerkt is in MijnKLMPensioen, kunt u dit jaar uiterlijk 30 november 2020 uw NAP-keuzes doorgeven. Voorgaande jaren was dit altijd 1 oktober. 

U kunt op elk gewenst moment de uitkering van uw NAP aan uw erfgenamen regelen in Mijn NAP in MijnKLMPensioen.

Uw premie-inleg is minimaal 1% van de NAP-grondslag en maximaal uw netto salaris. Het bestuur kan aan de hoogte van de individuele premie-inleg, op grond van een toets voorafgaand aan het kalenderjaar, beperkingen stellen indien het collectieve premievolume (de totale premie-inleg van alle deelnemers tezamen in enig jaar) in dat jaar zal uitstijgen boven 4% van de som van de NAP-grondslagen.

Om meer inzicht te geven in de kosten, geven we twee voorbeeldberekeningen:

                                                                      Rekenvoorbeeld 1                 Rekenvoorbeeld 2

Premie per maand                                         € 30,00                                    € 75,00

Administratiekosten                                       € 1,50                                      € 1,50

1,9% voor toekomstige  kosten*                    € 0,53                                      € 1,37

 

Totale kosten                                               € 2,03                                      € 2,87

Netto NAP-inleg per maand                        € 27,97                                   € 72,13

 

Over dit bedrag betaalt u verder geen kosten meer.

*1,9% van de netto NAP-inleg per maand

De NAP-grondslag is twaalf maal uw maandsalaris, plus eventuele leeftijdstoeslag, verhoogd met eindejaarsuitkering en vakantietoeslag.

De NAP is een pensioenproduct en geen spaar- of beleggingsrekening. Met uw NAP-inleg kopen we na aftrek van administratie- en toekomstige uitvoeringskosten direct een levenslang NAP-pensioen vanaf 60 jaar in. We berekenen de hoogte van dit in te kopen pensioen onder andere aan de hand van de marktrente en het verwachte aandelenrendement. Op MijnKLMPensioen kunt u zien hoeveel NAP-pensioen wij voor u inkopen met uw NAP-inleg.

Welkom op MijnKLMPensioen

Op het gebruik van MijnKLMPensioen is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Naar de homepage