Pensioen 123 Laag 2

Vrijwillig

De NAP is een vrijwillige regeling

U kunt ervoor kiezen om niet (meer) deel te nemen aan de regeling.

U kunt stoppen met betalen van premie voor de NAP. U bouwt geen extra NAP meer op. Uw opgebouwde NAP laat u wel (premievrij) bij het pensioenfonds staan. Ook kunt u ervoor kiezen uw deelname te beëindigen en de NAP in één keer uit te laten keren. Dit noemen wij afkopen.

Stoppen en/of afkopen of eenmalig opnieuw deelnemen aan de NAP kan in januari of juli van ieder jaar.

 

Veelgestelde vragen

  • U kunt op elk gewenst moment de uitkering van uw NAP aan uw erfgenamen regelen in Mijn NAP in MijnKLMPensioen.
  • U kunt twee keer per jaar uw NAP laten uitkeren, te weten per 1 juli en per 1 januari. Geef uw keuze voor beëindiging van uw deelname aan de NAP door via Mijn NAP in MijnKLMPensioen. Doe dit vóór 1 april om per 1 juli af te kopen of vóór 1 oktober om per 1 januari af te kopen. (U kunt daarna nog één keer opnieuw deelnemen aan de NAP.)
  • U kunt ieder jaar (onder voorwaarden) zelf de hoogte van uw maandelijkse premie-inleg bepalen. U kunt uw keuze tot 1 oktober doorgeven. Dan ligt de premie-inleg vast van 1 januari tot en met 31 december het jaar daarop.
 • De NAP is in 2006, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2004, geïntroduceerd toen de pensioenleeftijd werd verhoogd van 56 naar 60 jaar. De NAP is bedoeld om extra pensioen op te bouwen om vóór de normpensioenleeftijd van 60 jaar met pensioen te kunnen gaan. Tot 2015 was er sprake van een verplichte deelname aan de NAP-regeling. Vanaf 2015 is deelname vrijwillig. U bepaalt zelf of u extra pensioen wilt opbouwen.

 • De aard van de NAP of een spaar- of beleggingsrekening verschilt. Met sparen of beleggen hebt u een eigen kapitaal. Bij de NAP wordt een levenslang pensioen voor u gekocht en de hoogte van dit pensioen hangt af onder af van de financiële situatie van het fonds. De NAP kunt u volgens de huidige wetgeving wel tussentijds afkopen, maar het product is bedoeld om extra pensioen op te bouwen. Of u extra pensioen wilt opbouwen en hoeveel, is een persoonlijke keuze. Vragen die hierbij kunnen helpen zijn:

  • Hoe ziet mijn inkomen eruit als ik met pensioen ga?
  • Wat denk ik later aan inkomen nodig te hebben?
  • Is mijn pensioenopbouw in de basispensioenregeling voldoende?

  Voor uw persoonlijke pensioensituatie kunt u kijken op Mijn planner in MijnKLMPensioen. Daar vindt u ook uw opgebouwde NAP.

 • De NAP is een pensioenproduct en geen spaar- of beleggingsrekening. Met uw NAP-inleg kopen we na aftrek van administratie- en toekomstige uitvoeringskosten direct een levenslang NAP-pensioen vanaf 60 jaar in. We berekenen de hoogte van dit in te kopen pensioen onder andere aan de hand van de marktrente en het verwachte aandelenrendement. Op MijnKLMPensioen kunt u zien hoeveel NAP-pensioen wij voor u inkopen met uw NAP-inleg.

 • De afkoopwaarde van uw NAP vindt u in MijnKLMPensioen:

  • Bij Mijn NAP onder deelname beëindigen ziet u de afkoopwaarde op het eerstvolgende afkoopmoment.
  • Bij Mijn planner onder Uitkering Netto Aanvullend Pensioen (NAP) ziet u de afkoopwaarde op uw pensioendatum.

  Wij berekenen de afkoop aan de hand van uw opgebouwde NAP en uw leeftijd op de afkoopdatum. Hiervoor gebruiken we zogenoemde factoren. Deze factoren zijn opgenomen in de bijlage van het NAP-reglement.

 • U kunt uw NAP per 1 januari of 1 juli afkopen.

  Stap 1 - U geeft uw keuze voor beëindiging van uw deelname aan de NAP door via Mijn NAP in MijnKLMPensioen door te klikken op deelname beëindigen. Doe dit vóór 1 oktober om per 1 januari of vóór 1 april om per 1 juli af te kopen.

  Stap 2 - U ontvangt een schriftelijke offerte in de loop van oktober/april met betaalformulier. Als u kiest voor afkoop, moet het originele, volledig ingevulde en ondertekende betaalformulier voor 1 januari of 1 juli door het fonds zijn ontvangen. U ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging.

  Stap 3 - Aan het einde van januari of juli ontvangt u de afkoopwaarde rechtstreeks van het fonds. Deze betaling loopt niet via KLM of uw KLM-salaris. KLM houdt per januari of juli geen NAP-premie meer in op uw netto salaris.