Voor onze dienstverlening kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Daarnaast maken wij gebruik van cookies op onze website. Raadpleeg voor meer informatie ons privacystatement en cookiestatement.

Sluiten
Print deze pagina

De NAP is een vrijwillige regeling

U kunt ervoor kiezen om niet (meer) deel te nemen aan de regeling.

U kunt stoppen met betalen van premie voor de NAP. U bouwt geen extra NAP meer op. Uw opgebouwde NAP laat u wel (premievrij) bij het pensioenfonds staan. Ook kunt u ervoor kiezen uw deelname te beëindigen en de NAP in één keer uit te laten keren. Dit noemen wij afkopen.

Stoppen en/of afkopen of eenmalig opnieuw deelnemen aan de NAP kan in januari of juli van ieder jaar.

 

Veelgestelde vragen

Vanaf 1 januari 2021 rekenen we met een lagere rekenrente voor de NAP. Omdat de nieuwe rekenrente sinds 21 oktober verwerkt is in MijnKLMPensioen, kunt u dit jaar uiterlijk 30 november 2020 uw NAP-keuzes doorgeven. Voorgaande jaren was dit altijd 1 oktober. 

U kunt op elk gewenst moment de uitkering van uw NAP aan uw erfgenamen regelen in Mijn NAP in MijnKLMPensioen.

De NAP is in 2006, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2004, geïntroduceerd toen de pensioenleeftijd werd verhoogd van 56 naar 60 jaar. De NAP is bedoeld om extra pensioen op te bouwen om vóór de normpensioenleeftijd van 60 jaar met pensioen te kunnen gaan. Tot 2015 was er sprake van een verplichte deelname aan de NAP-regeling. Vanaf 2015 is deelname vrijwillig. U bepaalt zelf of u extra pensioen wilt opbouwen.

De aard van de NAP of een spaar- of beleggingsrekening verschilt. Met sparen of beleggen hebt u een eigen kapitaal. Bij de NAP wordt een levenslang pensioen voor u gekocht en de hoogte van dit pensioen hangt af onder af van de financiële situatie van het fonds. De NAP kunt u volgens de huidige wetgeving wel tussentijds afkopen, maar het product is bedoeld om extra pensioen op te bouwen. Of u extra pensioen wilt opbouwen en hoeveel, is een persoonlijke keuze. Vragen die hierbij kunnen helpen zijn:

  • Hoe ziet mijn inkomen eruit als ik met pensioen ga?
  • Wat denk ik later aan inkomen nodig te hebben?
  • Is mijn pensioenopbouw in de basispensioenregeling voldoende?

Voor uw persoonlijke pensioensituatie kunt u kijken op Mijn planner in MijnKLMPensioen. Daar vindt u ook uw opgebouwde NAP.

De NAP is een pensioenproduct en geen spaar- of beleggingsrekening. Met uw NAP-inleg kopen we na aftrek van administratie- en toekomstige uitvoeringskosten direct een levenslang NAP-pensioen vanaf 60 jaar in. We berekenen de hoogte van dit in te kopen pensioen onder andere aan de hand van de marktrente en het verwachte aandelenrendement. Op MijnKLMPensioen kunt u zien hoeveel NAP-pensioen wij voor u inkopen met uw NAP-inleg.

U kunt uw NAP per 1 januari of 1 juli afkopen.

Stap 1 - U geeft uw keuze voor beëindiging van uw deelname aan de NAP door via Mijn NAP in MijnKLMPensioen. Doe dit dit jaar uiterlijk 30 november.

Stap 2 - U ontvangt een schriftelijke offerte met betaalformulier. Als u kiest voor afkoop, moet het originele, volledig ingevulde en ondertekende betaalformulier voor 1 januari of 1 juli door het fonds zijn ontvangen. U ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging.

Stap 3 - Aan het einde van januari of juli ontvangt u de afkoopwaarde rechtstreeks van het fonds. Deze betaling loopt niet via KLM of uw KLM-salaris. KLM houdt per januari of juli geen NAP-premie meer in op uw netto salaris.

Welkom op MijnKLMPensioen

Op het gebruik van MijnKLMPensioen is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Naar de homepage