Pensioen 123 Laag 2

Drie uitkeringen

NAP-keuzes bij pensionering

Op het moment dat u met pensioen gaat, kunt u kiezen uit 3 uitkeringen:

 • Levenslang een maandelijkse uitkering, tot uw overlijden
 • Of tijdelijk een maandelijkse uitkering, tot u AOW gaat ontvangen
 • Of in één keer

Een voordeel van een levenslange uitkering is dat u iedere maand weer uw NAP-pensioen krijgt, hoe oud u ook wordt. Kiest u voor een levenslange of tijdelijke uitkering en komt u te overlijden? Dan vloeit het eventuele resterende deel van uw NAP terug naar het pensioenfonds. Uw nabestaanden krijgen dan geen uitkering uit uw NAP.

Een voordeel van de betaling in één keer is dat u een grote som geld in één keer krijgt. Maar vervolgens moet u er zelf voor zorgen dat dit geld z’n waarde houdt. Het pensioenfonds kan het vanaf dan immers niet meer voor u beleggen. U krijgt dan ook geen maandelijkse uitkering meer uit de NAP.

Veelgestelde vragen

  • U kunt op elk gewenst moment de uitkering van uw NAP aan uw erfgenamen regelen in Mijn NAP in MijnKLMPensioen.
  • U kunt twee keer per jaar uw NAP laten uitkeren, te weten per 1 juli en per 1 januari. Geef uw keuze voor beëindiging van uw deelname aan de NAP door via Mijn NAP in MijnKLMPensioen. Doe dit vóór 1 april om per 1 juli af te kopen of vóór 1 oktober om per 1 januari af te kopen. (U kunt daarna nog één keer opnieuw deelnemen aan de NAP.)
  • U kunt ieder jaar (onder voorwaarden) zelf de hoogte van uw maandelijkse premie-inleg bepalen. U kunt uw keuze tot 1 oktober doorgeven. Dan ligt de premie-inleg vast van 1 januari tot en met 31 december het jaar daarop.
 • Omdat de NAP een netto pensioen is, hoeft u er op het moment van uitkeren geen loonbelasting over te betalen. Wel moet u de waarde van uw NAP bij uw belastingaangifte opgeven bij box 3 (inkomen uit sparen en beleggen). De fiscale waarde van uw NAP-aanspraken vindt u op de opgave die u jaarlijks in februari ontvangt. De fiscale waarde van de NAP wordt op een andere manier berekend dan de afkoopwaarde en is bedoeld voor de belastingaangifte. De opgave met de fiscale waarde is dus niet geschikt als indicatie voor de afkoopwaarde van uw NAP.

 • Op de afkoopwaarde van uw NAP wordt geen loonbelasting meer ingehouden (het bedrag wordt netto uitgekeerd). De afkoopwaarde is na de afkoop ‘gewoon’ vermogen en dat moet u opgeven bij uw bezittingen bij de belastingaangifte. Als u boven de vermogensvrijstelling uitkomt, bent u over het meerdere vermogensrendementsheffing verschuldigd.

  Ook als u uw NAP niet afkoopt, moet u de waarde van de NAP opgeven bij de belastingaangifte. Daarom ontvangt u jaarlijks in februari een opgave van de fiscale waarde van de NAP. Deze wordt anders berekend dan de afkoopwaarde van de NAP.

 • U kunt uw NAP per 1 januari of 1 juli afkopen.

  Stap 1 - U geeft uw keuze voor beëindiging van uw deelname aan de NAP door via Mijn NAP in MijnKLMPensioen door te klikken op deelname beëindigen. Doe dit vóór 1 oktober om per 1 januari of vóór 1 april om per 1 juli af te kopen.

  Stap 2 - U ontvangt een schriftelijke offerte in de loop van oktober/april met betaalformulier. Als u kiest voor afkoop, moet het originele, volledig ingevulde en ondertekende betaalformulier voor 1 januari of 1 juli door het fonds zijn ontvangen. U ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging.

  Stap 3 - Aan het einde van januari of juli ontvangt u de afkoopwaarde rechtstreeks van het fonds. Deze betaling loopt niet via KLM of uw KLM-salaris. KLM houdt per januari of juli geen NAP-premie meer in op uw netto salaris.