Pensioen 123 Laag 2

Geen arbeidsongeschiktheidspensioen

Geen arbeidsongeschiktheidspensioen

In de NAP krijgt u geen arbeidsongeschiktheidspensioen.

In de NAP krijgt u geen arbeidsongeschiktheidspensioen. Wel is er recht op premievrije voortzetting van uw NAP-aanspraken als u ziek bent geworden vóór 1 januari 2017 en aansluitend arbeidsongeschikt werd. Dan geldt voor de opbouw van uw NAP:

  • Tijdens uw eerste ziektejaar verandert er niets: u bouwt NAP op en er wordt premie op uw netto loon ingehouden.
  • In uw tweede ziektejaar bouwt u alleen NAP op over het deel dat u eventueel nog werkt bij KLM. Over dit deel betaalt u premie. Over het deel dat u arbeidsongeschikt bent, bouwt u geen NAP op.
  • Zodra u een arbeidsongeschiktheidspensioen uit de basisregeling ontvangt*, start uw premievrije deelname aan de NAP. U blijft NAP opbouwen over het deel dat u arbeidsongeschikt bent. Hiervoor hoeft u geen premie te betalen. Uw premievrije opbouw loopt tot uiterlijk uw pensioendatum, óf tot de eerdere datum van beëindiging van uw arbeidsongeschiktheidspensioen. 

* Bij een IVA-uitkering is dit bij aanvang van uw 3e ziektejaar. Hebt u een WGA-uitkering? Dan start de premievrije voortzetting na uw loongerelateerde periode. 

Kiest u er tijdens die premievrije voortzetting voor om uw opgebouwde NAP af te kopen? Dan kunt u daarna niet meer opnieuw deelnemen aan de NAP. 

Bent u ziek en aansluitend arbeidsongeschikt geworden op of na 1 januari 2017? Dan is premievrije voortzetting van de NAP niet mogelijk. U kunt uw deelname aan de NAP gedurende uw ziekte en arbeidsongeschiktheid zelf voortzetten als u dat wilt. Hiervoor blijft u dan zelf de premie betalen.