Pensioen 123 Laag 2

Als u tussentijds verlof opneemt

Wordt uw salaris doorbetaald zoals gebruikelijk (bijvoorbeeld bij een lange vakantie of zwangerschapsverlof)? Dan loopt uw NAP-opbouw gewoon door. In een periode van non-activiteit (of onbetaald verlof) stopt de opbouw van de NAP wél tijdelijk. In dit geval is er geen sprake van beëindiging. Gaat u korter dan één maand met non-activiteit, dan loopt de NAP alleen door als uw salaris in die maand van non-activiteit voldoende is om uw NAP-inleg te betalen.  

Veelgestelde vragen

  • U kunt tijdens de periode van non-activiteit alleen de pensioenopbouw in de basispensioenregeling voor eigen rekening voortzetten. Dat kan niet voor de NAP. U kunt er namelijk voor kiezen om na de periode van non-activiteit een hogere premie in te leggen in de NAP per 1 januari van elk jaar. Op die manier kunt u het verlies aan NAP-opbouw tijdens de periode van non-activiteit inhalen.

  • De NAP-grondslag is twaalf maal uw maandsalaris, plus eventuele leeftijdstoeslag, verhoogd met eindejaarsuitkering en vakantietoeslag.

  • De NAP is in 2006, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2004, geïntroduceerd toen de pensioenleeftijd werd verhoogd van 56 naar 60 jaar. De NAP is bedoeld om extra pensioen op te bouwen om vóór de normpensioenleeftijd van 60 jaar met pensioen te kunnen gaan. Tot 2015 was er sprake van een verplichte deelname aan de NAP-regeling. Vanaf 2015 is deelname vrijwillig. U bepaalt zelf of u extra pensioen wilt opbouwen.

  • Op de afkoopwaarde van uw NAP wordt geen loonbelasting meer ingehouden (het bedrag wordt netto uitgekeerd). De afkoopwaarde is na de afkoop ‘gewoon’ vermogen en dat moet u opgeven bij uw bezittingen bij de belastingaangifte. Als u boven de vermogensvrijstelling uitkomt, bent u over het meerdere vermogensrendementsheffing verschuldigd.

    Ook als u uw NAP niet afkoopt, moet u de waarde van de NAP opgeven bij de belastingaangifte. Daarom ontvangt u jaarlijks in februari een opgave van de fiscale waarde van de NAP. Deze wordt anders berekend dan de afkoopwaarde van de NAP.