Voor onze dienstverlening kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Daarnaast maken wij gebruik van cookies op onze website. Raadpleeg voor meer informatie ons privacystatement en cookiestatement.

Sluiten
Print deze pagina

Maandelijkse premie

Iedere maand betaalt u premie voor uw NAP. In feite is de premie de prijs van uw pensioen. Uw werkgever houdt de NAP-premie elke maand in op uw netto salaris en draagt deze af aan het pensioenfonds. Op uw loonstrook staat het exacte bedrag dat u betaalt.

Met uw NAP-inleg (de premie) koopt het fonds na aftrek van administratie- en toekomstige uitvoeringskosten direct een levenslang NAP vanaf 60 jaar in. Het pensioenfonds gaat bij de inkoop van uw NAP uit van een verwacht rendement. Op MijnKLMPensioen kunt u zien hoeveel NAP-pensioen wij voor u inkopen met uw NAP-inleg.

Veelgestelde vragen

Vanaf 1 januari 2021 krijgt u voor dezelfde inleg minder NAP. U bouwt dan dus minder pensioen in de NAP op. Dit geldt alleen voor uw nieuwe inleg en niet voor de NAP die u al hebt opgebouwd.

De lagere rente gaat ook gebruikt worden voor de afkoop van uw NAP dat u hebt opgebouwd met de NAP-premies die u na 1 januari 2021 hebt ingelegd. De lagere rente geldt niet voor de afkoop van het pensioen dat u met uw NAP-inleg tot en met 31 december 2020 hebt opgebouwd.

Het standaard inlegpercentage is 2% van de NAP-grondslag. U kunt via Mijn NAP ook uw andere NAP-keuzes doorgeven. Zoals het eenmalig opnieuw deelnemen aan de NAP als u niet meer deelneemt. Ook de NAP-overlijdensdekking regelt u via Mijn NAP.

Om meer inzicht te geven in de kosten, geven we twee voorbeeldberekeningen:

                                                                      Rekenvoorbeeld 1                 Rekenvoorbeeld 2

Premie per maand                                         € 30,00                                    € 75,00

Administratiekosten                                       € 1,50                                      € 1,50

1,9% voor toekomstige  kosten*                    € 0,53                                      € 1,37

 

Totale kosten                                               € 2,03                                      € 2,87

Netto NAP-inleg per maand                        € 27,97                                   € 72,13

 

Over dit bedrag betaalt u verder geen kosten meer.

*1,9% van de netto NAP-inleg per maand

Uw premie-inleg is minimaal 1% van de NAP-grondslag en maximaal uw netto salaris. Het bestuur kan aan de hoogte van de individuele premie-inleg, op grond van een toets voorafgaand aan het kalenderjaar, beperkingen stellen indien het collectieve premievolume (de totale premie-inleg van alle deelnemers tezamen in enig jaar) in dat jaar zal uitstijgen boven 4% van de som van de NAP-grondslagen.

Welkom op MijnKLMPensioen

Op het gebruik van MijnKLMPensioen is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Naar de homepage