Voor onze dienstverlening kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Daarnaast maken wij gebruik van cookies op onze website. Raadpleeg voor meer informatie ons privacystatement en cookiestatement.

Sluiten
Print deze pagina

Iedere maand betaalt u premie voor uw NAP. In feite is de premie de prijs van uw pensioen. Uw werkgever houdt de NAP-premie elke maand in op uw netto salaris. Op uw loonstrook staat het exacte bedrag dat u betaalt.

Met de premie kopen we na aftrek van administratie- en toekomstige uitvoeringskosten direct een levenslang NAP vanaf 60 jaar in. Het pensioenfonds gaat bij de inkoop van uw NAP uit van een rendement van 3,2% per jaar (tot 1 januari 2021) op uw ingelegde premie. De 3,2% is een vaste rekenrente. Mochten marktomstandigheden of wet- en regelgeving aanleiding geven om dit te wijzigen, dan wordt dit na raadpleging van het arbeidsvoorwaardelijk overleg gedaan.

Omdat de NAP een netto pensioen is, hoeft u er op het moment van uitkeren geen loonbelasting over te betalen. Wel moet u de waarde van uw NAP bij uw belastingaangifte opgeven bij box 3 (inkomen uit sparen en beleggen). De fiscale waarde van uw NAP-aanspraken vindt u op de opgave die u jaarlijks in februari ontvangt. De fiscale waarde van de NAP wordt op een andere manier berekend dan de afkoopwaarde en is bedoeld voor de belastingaangifte. De opgave met de fiscale waarde is dus niet geschikt als indicatie voor de afkoopwaarde van uw NAP.

Op de afkoopwaarde van uw NAP wordt geen loonbelasting meer ingehouden (het bedrag wordt netto uitgekeerd). De afkoopwaarde is na de afkoop ‘gewoon’ vermogen en dat moet u opgeven bij uw bezittingen bij de belastingaangifte. Als u boven de vermogensvrijstelling uitkomt, bent u over het meerdere vermogensrendementsheffing verschuldigd.

Ook als u uw NAP niet afkoopt, moet u de waarde van de NAP opgeven bij de belastingaangifte. Daarom ontvangt u jaarlijks in februari een opgave van de fiscale waarde van de NAP. Deze wordt anders berekend dan de afkoopwaarde van de NAP.

Welkom op MijnKLMPensioen

Op het gebruik van MijnKLMPensioen is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Naar de homepage