Pensioen 123 Laag 2

Ouderdomspensioen (Middelloon)

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Dat ouderdomspensioen ontvangt u als u 60 jaar wordt.

U krijgt ouderdomspensioen vanaf pensionering zolang u leeft

Via uw werkgever KLM doet u mee aan onze pensioenregeling en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat ouderdomspensioen ontvangt u standaard als u 60 jaar wordt. U kunt het ouderdomspensioen ook eerder laten ingaan, op zijn vroegst op uw 50e. U kunt het ook later in laten gaan, uiterlijk op uw AOW-leeftijd.

Hoeveel ouderdomspensioen krijgt u later?

Hoeveel ouderdomspensioen u straks ontvangt van ons is vooral afhankelijk van de hoogte van het salaris dat u hebt verdiend, de pensioenregeling waaraan u deelneemt en het aantal jaren dat u deelneemt. Uw ouderdompensioen ontvangt u zolang u leeft.

De hoogte van het opgebouwde ouderdomspensioen ziet u als u inlogt bij Mijn Pensioen en staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

  • De pensioenregeling wordt gefinancierd op basis van CDC (Collective Defined Contribution). Het streven is een pensioenopbouw van 1,33% per jaar. Daarbij staat de premie die de werkgever betaalt vast. Als deze premie in een jaar onvoldoende is, bouwt u op basis van een lager opbouwpercentage pensioen op. Het bestuur heeft voor 2021 het opbouwpercentage vastgesteld op 1,33%.
  • Hebt u ook bij andere werkgevers pensioen opgebouwd dan kunt u dat zien op www.mijnpensioenoverzicht.nl