Pensioen 123 Laag 1

Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? (Middelloon)

Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? (Middelloon)

Gaat u uit dienst, scheiden of met (deeltijd)pensioen? Dan zetten wij standaard een deel van uw ouderdomspensioen om in partnerpensioen. Daarmee krijgt uw (ex-)partner als u komt te overlijden een partnerpensioen.

Als u afziet van de omzetting, dan is er voor uw partner geen partnerpensioen na uw uitdiensttreding.