Pensioen 123 Laag 2

Als u arbeidsongeschikt wordt (Middelloon)

Als u arbeidsongeschikt wordt

U hoeft ons níet te informeren als u arbeidsongeschikt raakt. Wél als er later iets aan uw situatie verandert.

U ontvangt informatie over uw specifieke situatie per brief van ons

Wanneer u arbeidsongeschikt wordt krijgt u van ons een brief met daarin uitgelegd wat er nu gaat gebeuren en waar u recht op hebt. Hierin leggen we precies voor uw situatie uit wat er gebeurt. Hebt u dan nog vragen? Bel ons dan om alles door te spreken. Neem ook contact met ons op als er iets in uw situatie wijzigt.