Pensioen 123 Laag 2

Opbouwpercentage (Middelloon)

Opbouwpercentage

Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van het salaris dat u in dat jaar hebt verdiend. Het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Over het salaris minus de franchise bouwt u jaarlijks  ouderdomspensioen op. Wij streven naar een pensioenopbouw van 1,33%. Als de premie in een jaar onvoldoende is, bouwt u op grond van een lager opbouwpercentage pensioen op. Het bestuur heeft voor 2020 het opbouwpercentage vastgesteld op 1,33%.

Meer weten?