Pensioen 123 Laag 2

Op drie manieren (Middelloon)

Pensioen op drie manieren

A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid. Op www.svb.nl leest u meer over de AOW.

B. Pensioen bij Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel (basisregeling en NAP). U bouwt dit pensioen op via uw werkgever KLM/KLC. Dit Pensioen 1-2-3 gaat over de basisregeling.

C. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.

Drie pijlers

A. De Algemene Ouderdomswet (AOW)

De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid, voor iedereen die in de periode van vijftig jaar voorafgaand aan de AOW-leeftijd in Nederland heeft gewoond of gewerkt. De AOW-leeftijd is niet meer voor iedereen gelijk. Kijk op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor uw AOW-leeftijd. De AOW-bedragen worden jaarlijks aangepast. Kijk voor de bedragen en voor verdere informatie over de AOW op www.svb.nl.

Let op: hebt u niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan uw AOW lager uitvallen.

B. Het pensioen dat u via uw werk opbouwt

De hoogte van dit pensioen vindt u op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Het UPO ontvangt u één keer per jaar. Op het UPO staat het ouderdomspensioen dat u hebt opgebouwd. U vindt er ook gegevens over het partner- en wezenpensioen. Dat is pensioen voor uw partner en kinderen als u overlijdt. Kijk ook op Mijnpensioenoverzicht.nl. Daar vindt u een overzicht van al het pensioen dat u hebt opgebouwd bij uw werkgever(s).

C. De pensioenaanvulling waar u zelf voor zorgt

U kunt zelf een aanvulling regelen op uw AOW en het pensioen dat u opbouwt via KLM. Bijvoorbeeld via banksparen of door een verzekering - zoals een lijfrente - af te sluiten. Om te berekenen hoeveel fiscale ruimte u hebt om uw pensioen aan te vullen met lijfrentes, hebt u Factor A nodig. Deze vindt u op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) onder Mijn documenten.