Cookie consent

Op deze site worden cookies gebruikt.

Akkoord

Pensioen123 Laag 2 Aan- of afmelden voor vrijwillige partnerverzekeringen (Eindloon)

Print deze pagina

U kunt met de volgende twee vrijwillige verzekeringen extra pensioen voor uw partner verzekeren:

  • Facultatief partnerpensioen, een levenslange uitkering voor uw partner bij overlijden, en;
  • Anw-hiaatpensioen, waarmee uw partner bij uw overlijden een extra uitkering krijgt. De uitkering loopt vanaf de dag na uw overlijden. De einddatum hangt af van het jaar waarin het Anw-hiaatpensioen is ingegaan.

Hiermee krijgt uw partner extra inkomen als u komt te overlijden. U betaalt voor beide verzekeringen een extra premie. Ze staan standaard 'aan' indien uw partner bij het pensioenfonds bekend is. U kunt uw partner ook afmelden. Uw partner moet hier wel mee akkoord gaan.

Zolang u bij KLM werkt, bent u standaard verzekerd voor twee vrijwillige verzekeringen: het facultatief partnerpensioen (FPP) en het Anw-hiaatpensioen als u:

  • getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt.

Wij krijgen een huwelijk of geregistreerd partnerschap automatisch door via de Basisregistratie Personen (BRP). U hoeft voor uw pensioen geen actie te ondernemen; wij nemen contact met u op.

  • een door KLM erkend samenlevingsverband hebt.

Woont u samen? Meld uw nieuwe partner dan aan bij HR KLM. Zodra KLM uw samenlevingsverband erkent, meldt KLM uw partner aan bij het pensioenfonds (datum aanmelding bij KLM is bepalend!). Dat geldt dus ook bij een contract dat bedoeld is om samen te IPB-en!

Als u niet (meer) wilt deelnemen aan beide of één van beide vrijwillige verzekeringen, dan dienen u en uw partner dit aan het pensioenfonds door te geven.

U kunt altijd weer opnieuw deelnemen aan het facultatief partnerpensioen en het Anw-hiaatpensioen als u in een later stadium voor extra partnerpensioen wilt zorgen. Overlijdt u binnen een jaar na het opnieuw afsluiten van de verzekering? Dan moet kunnen worden aangetoond dat uw overlijden niet te verwachten was bij het opnieuw afsluiten.

  • Uw verzekering van het facultatief partnerpensioen stopt. Er wordt bij uw vertrek standaard een deel van uw opgebouwde ouderdomspensioen omgezet in partnerpensioen. Ook als u niet verzekerd bent geweest voor het facultatief partnerpensioen.
  • De verzekering voor het Anw-hiaatpensioen stopt op het moment dat u KLM verlaat. U bent dan automatisch niet meer verzekerd voor het Anw-hiaatpensioen.

Welkom op MijnKLMPensioen

Op het gebruik van MijnKLMPensioen is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Naar de homepage