Pensioen 123 Laag 2

Arbeidsongeschiktheidspensioen (Eindloon)

Bent u arbeidsongeschikt?

U bent verzekerd van een inkomen en u blijft pensioen opbouwen bij arbeidsongeschiktheid.

De eerste twee jaar dat u ziek/arbeidsongeschikt bent, betaalt KLM uw loon door. Uw pensioenopbouw gaat door op dezelfde manier als voordat u ziek/arbeidsongeschikt werd. De verzekeringen voor uw partner en kinderen lopen ook door.

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen

De eerste twee jaar dat u ziek/arbeidsongeschikt bent, betaalt KLM uw loon door. Uw pensioenopbouw gaat door op dezelfde manier als voordat u ziek/arbeidsongeschikt werd. De verzekeringen voor uw partner en kinderen lopen ook door.

Vanaf het derde ziektejaar krijgt u (mogelijk) een WIA-uitkering. Er zijn dan drie situaties te onderscheiden:

  • U bent minder dan 35% arbeidsongeschikt

U ontvangt geen WIA-uitkering. Uw pensioenopbouw gaat door op dezelfde manier als voordat u ziek/arbeidsongeschikt werd. De verzekeringen voor uw partner en kinderen lopen ook door. Na de periode dat KLM uw salaris heeft aangevuld en u niet hersteld bent, loopt uw pensioenopbouw voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent door, zonder dat u daarvoor premie hoeft te betalen. U ontvangt geen arbeidsongeschiktheidspensioen.

  • U bent tussen 35 en 100% arbeidsongeschikt en is er een kans dat u herstelt (niet-duurzaam arbeidsongeschikt)

KLM vult gedurende een beperkte periode uw WIA-uitkering (een WGA-uitkering) aan tot het niveau van uw salaris. Uw pensioenopbouw gaat door op dezelfde manier als voordat u ziek/arbeidsongeschikt werd. De verzekeringen voor uw partner en kinderen lopen ook door.
Na de periode dat KLM uw salaris heeft aangevuld en u niet hersteld bent, ontvangt u voor het arbeidsongeschikte deel, als aanvulling op de WGA-uitkering een arbeidsongeschiktheidspensioen van het fonds. Uw pensioenopbouw loopt door voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent, zonder dat u daarvoor premie hoeft te betalen. 

  • U bent tussen de 80 en 100% arbeidsongeschikt en de verwachting is dat dit niet verandert (volledig en duurzaam arbeidsongeschikt)

U ontvangt direct vanaf het derde jaar ziekte/arbeidsongeschiktheid een WIA-uitkering (de IVA-uitkering). Ook ontvangt u dan direct al, in aanvulling op de IVA-uitkering die u van het UWV ontvangt, uw arbeidsongeschiktheidspensioen. Uw pensioenopbouw loopt door, zonder dat u daarvoor premie hoeft te betalen. 

Meer informatie over de WIA

Er zijn verschillende soorten WIA-uitkeringen. Kijk op www.uwv.nl voor meer informatie over de verschillende WIA-uitkeringen.

Hoeveel arbeidsongeschiktheidspensioen u van het fonds ontvangt, hangt af van de mate van arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid van:

Percentage arbeidsongeschiktheidspensioen:

80-100%

100%

65-80%

72,5%

55-65%

60%

45-55%

50%

35-45%

40%

Op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat het bedrag arbeidsongeschikheidspensioen dat u ontvangt als u volledig (80 tot en met 100%) arbeidsongeschikt bent. Uw UPO kunt u terugvinden in Mijn documenten

Ook de premievrije voortzetting van de pensioenopbouw hangt af van de mate van arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid van:

Percentage voortgezette pensioenopbouw:

80-100%

100%

65-80%

72,5%

55-65%

60%

45-55%

50%

35-45%

40%

25-35%

30%

15-25%

20%

0-15%

10%

U ontvangt informatie over uw specifieke situatie per brief van ons

Wanneer u arbeidsongeschikt wordt krijgt u van ons een brief met daarin uitgelegd wat er nu gaat gebeuren en waar u recht op hebt. Hierin leggen we precies voor uw situatie uit wat er gebeurt. Hebt u dan nog vragen? Bel ons dan om alles door te spreken. Neem ook contact op wanneer uw situatie wijzigt. Bijvoorbeeld wanneer u meer of minder arbeidsongeschikt wordt. Dit kan invloed hebben op uw uitkering.