Cookies op de website

De website van het pensioenfonds maakt gebruik van Google Analytics, een analyseprogramma gemaakt door Google, Inc. Google Analytics gebruikt ‘cookies’. Deze cookies helpen het pensioenfonds de website te analyseren op het gebruik van de website door gebruikers, waarmee het pensioenfonds de website kan verbeteren. De informatie die gegenereerd wordt door de cookie over uw sitegebruik, wordt verzonden en opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten.

Akkoord

Pensioen123 Laag 2 Bij deeltijd werken en/of na het opnemen van een periode van non-activiteit (Eindloon)

Print deze pagina

Minder werken heeft invloed op uw pensioen

Gaat u deeltijd werken? Dan bouwt u ook minder pensioen op. Gaat u langer dan een maand met non-activiteit?  Dan kunt u achteraf de pensioenopbouw voortzetten, u betaalt dan de volledige premie zoals u die normaal samen met KLM/KLC betaalt. 

U bouwt minder of geen pensioen op

Kiest u ervoor om (tijdelijk) minder te werken of met non-activiteit te gaan? Houd er dan rekening mee dat u dan minder of geen pensioen opbouwt. Dat geldt ook voor het Netto Aanvullend Pensioen (NAP). Ook het partner- en wezenpensioen wordt lager. Dit is het pensioen dat uw eventuele partner en kinderen krijgen als u overlijdt. Het vrijwillige Anw-hiaatpensioen blijft wel even hoog. 

Werkt u deeltijd en raakt u arbeidsongeschikt?

Dan wordt voor de pensioenopbouw uitgegaan van het laatste deeltijdpercentage voordat u arbeidsongeschikt raakte. 

Nathasja Ritfeld is 36 jaar en werkt sinds 2003 bij KLM. Ze merkte dat de combinatie van drie kinderen en 80% werken geen stand hield.

KLC-er Jozua van Dam: 'Vorig jaar besloot ik minder te werken om zo voldoende tijd te hebben voor het schrijven van mijn scriptie.' 

Uw gemiste pensioenopbouw na een periode van non-activiteit compenseren

Gaat u maximaal één maand met non-activiteit? Dan zetten wij uw pensioenopbouw en eventuele partnerverzekeringen voort tegen dezelfde kosten als wanneer u had gewerkt. Duurt de periode langer dan één maand? Dan kunt u achteraf de pensioenopbouw voortzetten, maar dan betaalt u de volledige premie zoals u die normaal samen met KLM/KLC betaalt.

Zie ook 'U wilt met non-activiteit'.

Veelgestelde vragen

Dat kan! U betaalt hiervoor uw deel van de pensioenpremie, maar ook het deel van de pensioenpremie die KLM/KLC normaal voor u betaalt. Na de periode van non-activiteit kunt u binnen vier maanden bij ons een offerte opvragen voor het inhalen van uw pensioenopbouw. Het voordeel hiervan is dat u geen gat in uw pensioenopbouw hebt voor de periode dat u non-actief was. Het nadeel is dat u ook de werkgeversbijdrage betaalt.

Zie ook 'U wilt met non-activiteit'.

Bent u zwanger? Dan kunt u ervoor kiezen om:

  • passende grondwerkzaamheden te doen tot aan de ingang van uw zwangerschapsverlof. Gaat u hierbij minder werken en/ of voor een lager salaris? Dan bouwt u evenredig minder pensioen op. Ook uw premie wordt lager. De risicodekking van het facultatief partnerpensioen, Anw-hiaatpensioen (voor zover u hier vooraf al aan deelnam), wezen- en arbeidsongeschiktheidspensioen blijven wel op het oude niveau doorlopen. Alleen voor het Anw-hiaatpensioen blijft u de volledige premie betalen.
     
  • met volledige non-activiteit te gaan tot aan de ingang van uw zwangerschapsverlof.

Of u tijdens een periode van (gedeeltelijke) ouderschaps- of langdurig zorgverlof nog ouderdomspensioen en Netto Aanvullend Pensioen opbouwt, hangt af van de afspraken die u maakt met KLM. Bespreek met KLM altijd uw pensioenopbouw wanneer u met verlof gaat. Maar ook de manier waarop zij de premie met u verrekenen

U blijft ook tijdens non-activiteit langer dan één maand maar korter dan achttien maanden verzekerd voor het arbeidsongeschiktheids- en wezenpensioen. U betaalt hier geen premie voor. Voor uw eventuele facultatieve partnerpensioen en/of Anw-hiaatpensioen geldt dit ook, maar alleen als u hiervoor voorafgaand aan het verlof ook al verzekerd was. Eén uitzondering: bij gedeeltelijk verlof betaalt u voor de risicodekking van het Anw-hiaatpensioen de volledige premie (en dus niet alleen het deel waarvoor u nog werkzaam bent). Deze premie wordt in mindering gebracht op het (resterende) salaris.

 

Welkom op MijnKLMPensioen

Op het gebruik van MijnKLMPensioen is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Naar de homepage