Pensioen 123 Laag 3

U wilt met non-activiteit (Eindloon)

Non-activiteit en uw pensioen

U gaat met non-activiteit langer dan één maand. U kunt achteraf de pensioenopbouw voortzetten, maar dan betaalt u de volledige premie zoals u die normaal samen met KLM/KLC betaalt.

Non-activiteit van één maand of korter

 • Uw pensioenopbouw verandert niet.
 • Ook uw eventuele partnerverzekeringen en/of deelname aan de NAP blijven lopen.

U en uw werkgever betalen de gebruikelijke premie. Uw bijdrage wordt op uw eerste salaris na de non-activiteit ingehouden.

Non-activiteit langer dan één maand

 • Uw pensioenopbouw en uw deelname aan de NAP stoppen.
 • Lopende partnerverzekeringen en de risicoverzekeringen voor arbeidsongeschiktheid en wezenpensioen lopen door tot maximaal 18 maanden. U betaalt voor deze risicodekkingen tijdens deze periode geen premie. Na 18 maanden non-activiteit beëindigen wij deze verzekeringen.

Als u gedeeltelijke met non-activiteit gaat, geldt bovenstaande voor het gedeelte waarvoor u niet werkt. Voor het deel waarvoor u blijft werken verandert uw pensioenopbouw niet.

Ik wil mijn pensioenopbouw na non-activiteit aanvullen

U betaalt zelf de premie aan het pensioenfonds, zowel het werkgevers- als het werknemersdeel. In Mijn planner onder Periode non-actief ziet u de gemiste opbouw van uw pensioen en een indicatie van de kosten om de gemiste opbouw aan te vullen.

Nadat u met verlof bent geweest, vult u het formulier ‘Aanvraag offerte pensioenaanvulling non-activiteit’ in en stuurt dit binnen vier maanden na afloop van de periode van non-activiteit op naar ons:

 1. U ontvangt binnen drie weken een offerte van het pensioenfonds.
  • Gaat u niet akkoord met de offerte? Dan hoeft u verder niets te doen. Het pensioentekort wordt niet aangevuld.
  • Gaat u akkoord met de offerte? Stuur dan de ondertekende offerte binnen drie weken retour naar ons.
    
 2. U ontvangt hiervan schriftelijk bericht. Uw pensioentekort is aangevuld, op voorwaarde dat de verschuldigde premie volledig op uw salaris kan worden ingehouden.
   
 3. Het pensioenfonds brengt de verschuldigde premie in rekening bij KLM.
   
 4. KLM verrekent de verschuldigde premie met u door deze in termijnen op uw salaris in te houden. Het aantal termijnen is het aantal maanden non-activiteit waarvoor u de pensioenopbouw wilt aanvullen. Dit aantal wordt naar beneden afgerond en kent een maximum van 24 maanden.

Veelgestelde vragen

U blijft ook tijdens non-activiteit langer dan één maand maar korter dan achttien maanden verzekerd voor het arbeidsongeschiktheids- en wezenpensioen. U betaalt hier geen premie voor. Voor uw eventuele facultatieve partnerpensioen en/of Anw-hiaatpensioen geldt dit ook, maar alleen als u hiervoor voorafgaand aan het verlof ook al verzekerd was. Eén uitzondering: bij gedeeltelijk verlof betaalt u voor de risicodekking van het Anw-hiaatpensioen de volledige premie (en dus niet alleen het deel waarvoor u nog werkzaam bent). Deze premie wordt in mindering gebracht op het (resterende) salaris.

 

Bent u zwanger? Dan kunt u ervoor kiezen om passende grondwerkzaamheden te doen tot aan de ingang van uw zwangerschapsverlof. Gaat u hierbij minder werken en/ of voor een lager salaris? Dan bouwt u minder pensioen op. Ook uw premie wordt lager. De risicodekking van het facultatief partnerpensioen, Anw-hiaatpensioen (voor zover u hier vooraf al aan deelnam), wezen- en arbeidsongeschiktheidspensioen blijven wel op het oude niveau doorlopen. Alleen voor het Anw-hiaatpensioen blijft u de volledige premie betalen.

Tijdens een periode van (gedeeltelijke) ouderschaps-, geboorte- of langdurig zorgverlof wordt de opbouw van uw ouderdomspensioen en NAP ongewijzigd voortgezet. De opbouw wordt voortgezet tegen betaling van de normale deelnemersbijdrage, tenzij u dit niet meer wilt. In dat geval vindt geen opbouw plaats en bent u geen deelnemersbijdrage verschuldigd.

Overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico’s blijven gedekt.

U kunt ervoor kiezen om na non-activiteit een hogere premie in de NAP in te leggen per 1 januari van elk jaar. Zo haalt u het verlies aan NAP-opbouw tijdens non-activiteit in.