Pensioen 123 Laag 2

Als u werkloos wordt (Eindloon)

Werkloos

Als u werkloos wordt, stopt de pensioenopbouw. U hoeft ons niet zelf te informeren over uw werkloosheid. Dat gebeurt automatisch door KLM/KLC.

U betaalt dan ook geen premie meer. Uw opgebouwde pensioen blijft bij het fonds staan. Het wordt dan aan u uitgekeerd vanaf de eerste dag van de maand waarin u 60 wordt. Als u weer aan het werk gaat, kunt u uw pensioen overdragen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

VVR 2020 en pensioen

Alle informatie over deze VVR vindt u op MyKLM. Ook vindt u daar een rekenmodule voor de nieuwe KLM VVR 2020.  Daar staan ook vragen en antwoorden over VVR en pensioen. De veelgestelde vragen worden regelmatig bijgewerkt. Uw vragen over de VVR kunt u het beste met de HR-afdeling van KLM bespreken. 

Klik op de button hieronder voor meer informatie over de VVR 2020 en pensioen.

VVR 2020

Veelgestelde vragen

  • Als u uit dienst gaat bij KLM bouwt u geen ouderdomspensioen (en eventueel NAP) meer op. Eventuele partnerverzekeringen worden stopgezet. Uw pensioen blijft staan bij het pensioenfonds tot u met pensioen gaat. U kunt uw ouderdomspensioen ook meenemen naar (de pensioenuitvoerder van) een nieuwe werkgever. Regel uw waardeoverdracht volledig online via www.mijnwaardeoverdracht.nl of vraag het aan bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Voor de NAP geldt dit niet, die kunt u niet meenemen naar een nieuwe werkgever.

     

  • U kunt uw NAP bij uw overlijden vóór uw pensioendatum nalaten aan uw erfgenamen. Daar hebben wij uw toestemming voor nodig. Geeft u geen toestemming? Dan vervalt uw opgebouwde NAP bij uw overlijden vóór uw pensioendatum aan het pensioenfonds.

    Hebt u toestemming gegeven? Dan blijft deze toestemming staan als u uit dienst gaat en gaat uw NAP naar uw erfgenamen als u overlijdt vóór uw pensioendatum.

  • Regel uw waardeoverdracht volledig online via www.mijnwaardeoverdracht.nl of vraag het aan bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. 

  • Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit heet indexatie. Dit kan alleen als de financiële situatie goed genoeg is. Afhankelijk van de financiële situatie van het pensioenfonds, beslist het bestuur van het fonds jaarlijks of de pensioenen volledig, gedeeltelijk of helemaal niet verhoogd kunnen worden.

  • Jaarlijks wordt het Uniform Pensioenoverzicht met daarop uw opgebouwde pensioen klaargezet in Mijn documenten. U kunt zich ook bij Mijn gegevens in MijnKLMPensioen aanmelden voor de nieuwsbrief van het pensioenfonds om zo op de hoogte te blijven van nieuws rondom uw pensioen.

Meer weten?