Voor onze dienstverlening kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Daarnaast maken wij gebruik van cookies op onze website. Raadpleeg voor meer informatie ons privacystatement en cookiestatement.

Sluiten

Het bestuur

De bestuursleden

Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel heeft een omgekeerd gemengd bestuursmodel. Het bestuur kent drie onafhankelijke uitvoerend bestuurders en zeven niet-uitvoerend bestuurders. De tien bestuursleden bepalen samen het beleid van het pensioenfonds. 

De niet-uitvoerend bestuursleden bewaken vooral de grote lijnen, staan meer op afstand en houden toezicht. Ze worden in het houden van toezicht bijgestaan door een Auditcommissie die uit drie externe, onafhankelijke deskundigen bestaat. Een van de niet-uitvoerend bestuursleden is de onafhankelijk voorzitter. die de vergaderingen van het bestuur, het niet-uitvoerend bestuur en van het bestuur met andere organen van het fonds leidt.

De uitvoerende bestuursleden zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij het pensioenfonds. 

Paul Loven

Onafhankelijk voorzitter en niet-uitvoerend bestuurder

Paul Jansen

Niet-uitvoerend bestuurder namens werkgever

Jaap-Willem Verweij

Niet-uitvoerend bestuurder namens werkgever

theo nieuw

Theo Wentink

Niet-uitvoerend bestuurder namens pensioengerechtigden

Kees Porskamp

Niet-uitvoerend bestuurder namens werknemers

Marguerite Moquette

Niet-uitvoerend bestuurder namens werknemers

Stefan Geerlings

Niet-uitvoerend bestuurder namens werknemers

Selma Smit

Uitvoerend bestuurder

Mark-Jan Boes

Uitvoerend bestuurder

Peter Dorrestijn

Uitvoerend bestuurder

Veelgestelde vragen

Het Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel heeft gekozen voor een zogeheten ‘omgekeerd gemengd model’. Dit model kent een uitvoerend bestuur dat bestaat uit drie onafhankelijke pensioenprofessionals en is in oktober 2019 van start gegaan. In de juni editie 2018 van de Focus leggen de oud-vicevoorzitters Arend de Jong en Rob Koster uit dat de nieuwe opzet met onafhankelijke pensioenprofessionals als uitvoerend bestuurders het beste is voor de toekomst van het fonds. In de december editie 2019 van de Focus staat een interview met twee nieuwe bestuursleden.

Welkom op MijnKLMPensioen

Op het gebruik van MijnKLMPensioen is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Naar de homepage