Voor onze dienstverlening kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Daarnaast maken wij gebruik van cookies op onze website. Raadpleeg voor meer informatie ons privacystatement en cookiestatement.

Sluiten

Toelichting op financiele positie 

31 januari 2021

  • Vermogen: We hebben € 4,07 miljard in kas. 
  • Verplichtingen: Het geld dat we in kas moeten hebben om alle pensioenen te kunnen betalen (nu en in de toekomst) is € 3,97 miljard.
  • Actuele dekkingsgraad gestegen: De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen. De actuele dekkingsgraad is 102,6%. 
  • Beleidsdekkingsgraad gestegen: De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is 95,2%. 

Verplicht extra buffer opbouwen
Als het vermogen net zo groot is als de verplichtingen, dan is de dekkingsgraad 100%. Dan is er precies genoeg geld om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen. Dus zowel het basispensioen als pensioen uit de Netto Aanvullende Pensioenregeling (NAP). Dat lijkt goed genoeg, maar dat is het niet. Een pensioenfonds moet buffers hebben, omdat de toekomst onzeker is. Zo zorgen we ervoor dat we ook bij financiële tegenvallers iedereen een pensioen kunnen uitbetalen.

Hoe groot moet de buffer zijn?
Volgens de regels van de overheid moet ons vermogen 22,2% (januari 2021) meer zijn dan onze verplichtingen. We moeten dus voldoende geld hebben om nu en in de toekomst de pensioenen te betalen, plus een buffer van 22,2% extra. Zo kunnen we een eventuele onverwachte daling van het vermogen goed opvangen. Bij een buffer van 22,2% is een beleidsdekkingsgraad van 122,2% nodig. Op dit moment is de beleidsdekkingsgraad 95,1%. We moeten nog meer opbouwen. Intussen kunnen we iedereen die nu met pensioen gaat of arbeidsongeschikt wordt gewoon uitbetalen.

Herstelplan                                                                                                                                                                                                  Het pensioenfonds heeft eind maart 2020 een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank om te laten zien hoe het pensioenfonds binnen 10 jaar weer voldoende financiële buffers heeft. Aan de hand van de financiële positie per 31 december van elk jaar wordt bekeken of het fonds op tijd herstelt en wordt als dat nodig is een geactualiseerd herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank DNB).

 

Welkom op MijnKLMPensioen

Op het gebruik van MijnKLMPensioen is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Naar de homepage