Cookie consent

Op deze site worden cookies gebruikt.

Akkoord

Verantwoord beleggen vinden wij belangrijk

We dragen graag bij aan een goede toekomst voor huidige en komende generaties, naast de financiële gezondheid van het fonds. Daarom letten we bij onze beleggingen ook steeds meer op arbeids- en mensenrechten, zorg voor het milieu en het terugdringen van corruptie. Een goed rendement en duurzaamheid gaan uitstekend samen. Een bedrijf dat het beste voor heeft met de wereld presteert namelijk vaak beter. Bij het maken van keuzes rondom verantwoord beleggen hanteren we de bepaalde ESG beleidsprincipes

Waar we in beleggen 

Bij onze beleggingen letten we op mens, milieu, sociale verhoudingen en goed bestuur. Daarom beleggen we alleen in activiteiten die niet bij wet of door internationale verdragen zijn verboden.

We stellen ons actief op: op dit moment betekent dat, dat we aan vermogensbeheerders vragen dat ook zij de Principles of Responsible Investment (PRI) ondertekenen. We geven geen nieuwe opdrachten aan vermogensbeheerders die de PRI niet ondertekend hebben.

Waar we niet in beleggen  

We beleggen niet in:

  • Ondernemingen die betrokken zijn bij de productie of distributie van wapens die volgens Nederlands recht verboden zijn, zoals clustermunitie
  • Ondernemingen die stelselmatig de Global Compact schenden
  • De tabaksindustrie
  • Staatsleningen van landen met een tekortschietende overheid

 

Onze stem gebruiken

Op aandeelhoudersvergaderingen gebruiken we ons stemrecht en zoeken we aansluiting bij rechtszaken tegen ondernemingen die in overtreding zijn en aandeelhouderswaarde vernietigen.

Groen paars

Beleid maatschappelijk verantwoord beleggen

In dit document vindt u de beleidsprincipes en de visie op maatschappelijk verantwoord beleggen

Welkom op MijnKLMPensioen

Op het gebruik van MijnKLMPensioen is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Naar de homepage