Pensioen 123 Laag 2

Beginnen met een hoger of lager pensioen (Eindloon)

Beginnen met een hoger of lager pensioen

U kunt er op uw pensioendatum voor kiezen om eerst tijdelijk meer en later levenslang minder pensioen te ontvangen of andersom. Dit noemen we pensioenvariatie. Dat kan handig zijn wanneer u eerder met pensioen gaat dan uw AOW-datum en u wilt extra pensioen ontvangen tot aan de AOW-datum. U kunt zo het gemis aan AOW (gedeeltelijk) opvangen.

Hier moet u aan denken bij de hoog/laag-keuze

  • U maakt de keuze voor een hoger of lager pensioen vanaf uw pensioendatum tot aan uw AOW-leeftijd.
  • De laagste uitkering mag niet minder dan 75% zijn van de hoogste uitkering.
  • De keuze is eenmalig. Als u bij pensionering eenmaal gekozen hebt voor pensioenvariatie, dan kan het niet meer ongedaan worden gemaakt. In MijnKLMPensioen kunt u zien wat het effect op uw pensioen is als u voor een hoger en lager pensioen kiest. 
  • Het pensioenfonds gebruikt omrekenfactoren voor het berekenen van uw pensioen. Deze factoren worden jaarlijks vastgesteld en kunnen dus wijzigen. Dit heeft invloed op de hoogte van uw pensioen.

Jacqueline Schaefer (63) maakte gebruik van de vrijwillige vertrekregeling

Variëren in de hoogte van uw pensioen

In Mijn planner kunt u de verschillende opties doorrekenen als u eerst een hoger pensioen wilt en later een lager pensioen. Of andersom. Om u op weg te helpen, ziet u daar wat voor u maximaal het verschil is tussen het hoge en het lage pensioen.

Tip: bekijk de video 'Goed voorbereid met pensioen'. Daarin leggen wij uit hoe variëren in de hoogte van uw pensioen werkt.

Veelgestelde vragen

Kiest u eerst voor een hoger pensioen tot de AOW-datum en vanaf de AOW-datum een lagere uitkering (hoog/laag)? Houd er rekening mee dat u voor het hogere pensioen dat u ontvangt vóór uw AOW-datum meer belasting betaalt dan voor het pensioen na uw AOW-datum.

U maakt deze keuze eenmalig op uw pensioendatum. Zes maanden voor de ingangsdatum van uw pensioen kunt u uw pensioenkeuzes via een vragenformulier doorgeven.

U kunt ervoor kiezen om eerst een hoger en daarna een lager pensioen te ontvangen. Of andersom. Deelnemers kiezen vaak voor eerst een hoger pensioen en daarna lager als ze het gemis aan AOW tot aan de AOW-leeftijd willen compenseren met extra pensioen. 

NB: de lage pensioenuitkering moet minimaal 75% van de hoge pensioenuitkering zijn.

 

Omrekenfactoren zijn getallen die we gebruiken om uw pensioen om te rekenen wanneer u bepaalde keuzes maakt. Deze omrekenfactoren zijn onder andere gebaseerd op hoe oud we gemiddeld worden en de stand van de rente. De omrekenfactoren worden jaarlijks vastgesteld en kunnen dus wijzigen. Daarom kan een berekening die u hebt gemaakt met de factoren van vorig jaar anders uitpakken wanneer u de berekening maakt met de factoren van dit jaar. U vindt de omrekenfactoren in de bijlagen van het pensioenreglement. Daar heten dit factoren.