Pensioen 123 Laag 2

Aan- of afmelden voor vrijwillige partnerverzekeringen (Eindloon)

Vrijwillige partnerverzekeringen

U kunt met de volgende twee vrijwillige verzekeringen extra pensioen voor uw partner verzekeren:

 • Facultatief partnerpensioen: een levenslange uitkering voor uw partner vanaf uw overlijden, en;
 • Anw-hiaatpensioen: een tijdelijke uitkering voor uw partner vanaf uw overlijden, tot uiterlijk de AOW-datum van uw partner.

Hiermee krijgt uw partner extra inkomen als u tijdens uw dienstverband bij KLM komt te overlijden. U betaalt voor beide verzekeringen een extra premie. Ze staan standaard 'aan' indien uw partner bij het pensioenfonds bekend is. U kunt uw partner ook afmelden. Uw partner moet hier wel mee akkoord gaan.

Aan- of afmelden voor de vrijwillige partnerverzekeringen?

Dat regelt u via het Mutatieformulier Facultatief partnerpensioen of het Mutatieformulier Anw-hiaatpensioen.

Veelgestelde vragen

  • Bent u getrouwd of hebt u een geregistreerd partnerschap?

  Wij krijgen een huwelijk of geregistreerd partnerschap automatisch door via de Basisregistratie Personen (BRP). U hoeft geen actie te ondernemen om uw partner te verzekeren voor het partnerpensioen. Zolang u bij KLM werkt, bent u standaard verzekerd voor twee vrijwillige verzekeringen: het facultatief partnerpensioen (FPP) en het Anw-hiaatpensioen.

  • Woont u samen?

  Meld uw nieuwe partner dan aan bij HR KLM. Zodra KLM uw samenlevingsverband erkent, meldt KLM uw partner aan bij het pensioenfonds (datum aanmelding bij KLM is bepalend!). Dat geldt dus ook bij een contract dat bedoeld is om samen te IPB-en.

 • U kunt uw NAP bij uw overlijden vóór uw pensioendatum nalaten aan uw erfgenamen. Daar hebben wij uw toestemming voor nodig. Geeft u geen toestemming? Dan vervalt uw opgebouwde NAP bij uw overlijden vóór uw pensioendatum aan het pensioenfonds.

  Hebt u toestemming gegeven? Dan blijft deze toestemming staan als u uit dienst gaat en gaat uw NAP naar uw erfgenamen als u overlijdt vóór uw pensioendatum.