Pensioen 123 Laag 2

Bij deeltijd werken en/of na het opnemen van een periode van non-activiteit (Eindloon)

Minder werken heeft invloed op uw pensioen

Gaat u deeltijd werken? Dan bouwt u ook minder pensioen op. Gaat u langer dan een maand met non-activiteit?  Dan kunt u achteraf de pensioenopbouw voortzetten. U betaalt dan het werknemers- en werkgeversdeel van de premie. 

U bouwt minder of geen pensioen op

Kiest u ervoor om (tijdelijk) minder te werken of met non-activiteit te gaan? Houd er dan rekening mee dat u dan minder of geen pensioen opbouwt. Dat geldt ook voor het Netto Aanvullend Pensioen (NAP). Ook het partner- en wezenpensioen wordt lager. Dit is het pensioen dat uw eventuele partner en kinderen krijgen als u overlijdt. Het vrijwillige Anw-hiaatpensioen blijft wel even hoog, evenals de premie daarvoor. 

Werkt u deeltijd en raakt u arbeidsongeschikt?

Dan wordt voor de pensioenopbouw uitgegaan van het laatste deeltijdpercentage voordat u arbeidsongeschikt raakte. 

Natasja koffie

Nathasja Ritfeld is 36 jaar en werkt sinds 2003 bij KLM. Ze merkte dat de combinatie van drie kinderen en 80% werken geen stand hield.

Jozua

KLC-er Jozua van Dam: 'Vorig jaar besloot ik minder te werken om zo voldoende tijd te hebben voor het schrijven van mijn scriptie.'

Uw gemiste pensioenopbouw na een periode van non-activiteit compenseren

Gaat u maximaal één maand met non-activiteit? Dan zetten wij uw pensioenopbouw en eventuele partnerverzekeringen voort tegen dezelfde kosten als wanneer u had gewerkt. Duurt de periode langer dan één maand? Dan kunt u achteraf de pensioenopbouw voortzetten, maar dan betaalt u de volledige premie zoals u die normaal samen met KLM/KLC betaalt.

Zie ook 'U wilt met non-activiteit'.

Veelgestelde vragen

Dat kan! U betaalt hiervoor uw deel van de pensioenpremie, maar ook het deel van de pensioenpremie die KLM/KLC normaal voor u betaalt. Na de periode van non-activiteit kunt u binnen vier maanden bij ons een offerte opvragen voor het inhalen van uw pensioenopbouw. Het voordeel hiervan is dat u geen gat in uw pensioenopbouw hebt voor de periode dat u non-actief was. Het nadeel is dat u ook de werkgeversbijdrage betaalt.

Zie ook 'U wilt met non-activiteit'. (U wilt met non-activiteit (Eindloon) | klmcabinefonds.nl)

U kunt ervoor kiezen om na non-activiteit een hogere premie in de NAP in te leggen per 1 januari van elk jaar. Zo haalt u het verlies aan NAP-opbouw tijdens non-activiteit in.

Bent u zwanger? Dan kunt u ervoor kiezen om passende grondwerkzaamheden te doen tot aan de ingang van uw zwangerschapsverlof. Gaat u hierbij minder werken en/ of voor een lager salaris? Dan bouwt u minder pensioen op. Ook uw premie wordt lager. De risicodekking van het facultatief partnerpensioen, Anw-hiaatpensioen (voor zover u hier vooraf al aan deelnam), wezen- en arbeidsongeschiktheidspensioen blijven wel op het oude niveau doorlopen. Alleen voor het Anw-hiaatpensioen blijft u de volledige premie betalen.

Tijdens een periode van (gedeeltelijke) ouderschaps-, geboorte- of langdurig zorgverlof wordt de opbouw van uw ouderdomspensioen en NAP ongewijzigd voortgezet. De opbouw wordt voortgezet tegen betaling van de normale deelnemersbijdrage, tenzij u dit niet meer wilt. In dat geval vindt geen opbouw plaats en bent u geen deelnemersbijdrage verschuldigd.

Overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico’s blijven gedekt.

U blijft ook tijdens non-activiteit langer dan één maand maar korter dan achttien maanden verzekerd voor het arbeidsongeschiktheids- en wezenpensioen. U betaalt hier geen premie voor. Voor uw eventuele facultatieve partnerpensioen en/of Anw-hiaatpensioen geldt dit ook, maar alleen als u hiervoor voorafgaand aan het verlof ook al verzekerd was. Eén uitzondering: bij gedeeltelijk verlof betaalt u voor de risicodekking van het Anw-hiaatpensioen de volledige premie (en dus niet alleen het deel waarvoor u nog werkzaam bent). Deze premie wordt in mindering gebracht op het (resterende) salaris.