Pensioen 123 Laag 2

Als u verhuist naar het buitenland (Eindloon)

Verhuizen naar het buitenland: er verandert niets aan uw pensioen

Meld uw verhuizing naar het buitenland aan het pensioenfonds en bespreek wat de gevolgen zijn. Informatie over de gevolgen voor de AOW vraagt u aan bij de Sociale Verzekeringsbank.

Verhuizen naar het buitenland voor uw pensioen
Informatie over de gevolgen voor de AOW vraagt u aan bij de Sociale Verzekeringsbank of kijk op www.svb.nl

Verhuizen naar het buitenland tijdens uw pensioen
Er verandert niets aan uw pensioen. Wel zijn er een aantal zaken waar we u over willen informeren.