Pensioen 123 Laag 2

Opbouwpercentage (Eindloon)

Opbouwpercentage

Voor elk jaar dienstverband bij KLM bouwt u pensioen op over een deel van uw laatstverdiende salaris. Het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Over het salaris minus de franchise bouwt u jaarlijks  ouderdomspensioen op. Wij streven naar een pensioenopbouw van 1,17%. Als de premie in een jaar onvoldoende is, bouwt u op grond van een lager opbouwpercentage pensioen op. Het bestuur heeft voor 2023 het opbouwpercentage vastgesteld op 1,17%.

Meer weten?