Nieuws

Wat vindt u van ons in 2021

22 oktober 2021

Tevreden over het pensioenfonds

Het pensioenfonds vindt het belangrijk om te weten hoe u als deelnemer over het fonds denkt. Waar bent u tevreden over en wat kan beter? In augustus hield het pensioenfonds daarom een onderzoek - uitgevoerd door MWM2 - onder actieve deelnemers, pensioengerechtigden en ex-deelnemers, en ontving daarop 640 reacties.

U bent over het geheel genomen tevreden tot zeer tevreden over het pensioenfonds. Ex-deelnemers geven het pensioenfonds een 7,4, actieve deelnemers een 7,3 en gepensioneerden zelfs een 8. U vindt het pensioenfonds solide en sterk en waardeert het dat het pensioenfonds zich maximaal inspant voor een goed pensioen. Verder vindt u de informatie die u van het pensioenfonds krijgt duidelijk, overzichtelijk en accuraat. 

Meer deelnemers hebben in de afgelopen jaren goed inzicht gekregen in hun eigen pensioensituatie. Van de actieve deelnemers is dit nu de helft (in 2018 was dit 38%). Bij gepensioneerden en ex-deelnemers hebben we deze vraag dit jaar voor het eerst gesteld: 76% van de gepensioneerden en 43% van de ex-deelnemers geven aan goed inzicht te hebben in hun eigen pensioensituatie. 

De meest bekeken en gelezen informatiebronnen over het pensioenfonds zijn het Uniform Pensioenoverzicht (bij actieve deelnemers) en Focus (bij gepensioneerden) en MijnKLMPensioen (bij ex-deelnemers). MijnKLMPensioen staat bij zowel actieve deelnemers als gepensioneerden op de tweede plaats.

Onderwerpen waarin u allemaal geïnteresseerd bent, zijn de veranderingen in het pensioenstelsel en maatschappelijk verantwoord beleggen.

Wat leren we hiervan?

Wij vinden uw mening belangrijk, want de deelnemer staat bij het pensioenfonds centraal. Wij zijn daarom blij dat zo veel van u hebben meegedaan aan het onderzoek. Met de uitkomsten uit het onderzoek willen we onze dienstverlening verbeteren. Onze pensioencommunicatie kan begrijpelijker en we zullen meer over maatschappelijk verantwoord beleggen communiceren. Ook de financiële risico's en gevolgen voor de pensioenuitkering en het effect van het nieuwe pensioenstelsel nemen we mee als onderwerpen in onze communicatie. De komende tijd bekijken en bespreken we de bevindingen uit het onderzoek en verwerken we de verbeterpunten in onze dienstverlening. We bedanken iedereen hartelijk die heeft meegedaan aan dit onderzoek.