Nieuws

Datalek bij uw pensioenfonds: uitkomst onderzoek en maatregelen

19 oktober 2021

Wij hebben u begin augustus geïnformeerd over het datalek bij Blue Sky Group, onze uitvoeringsorganisatie. Nogmaals, we vinden het heel vervelend dat dit is gebeurd. In dit bericht informeren wij u over de maatregelen die wij hebben getroffen om een nieuw datalek in de toekomst te voorkomen.

Uitkomst van het onderzoek

  • Bent u nog niet met pensioen?
    Uit het onderzoek blijkt dat het niet waarschijnlijk is dat er persoonsgegevens van u gelekt zijn.
  • Ontvangt u pensioen?
    We kunnen bevestigen dat vrijwel zeker persoonsgegevens van u gelekt zijn. Het gaat om naam, geboortedatum, polis- en personeelsnummer en pensioenbedragen. 
  • Hebt u een waardeoverdracht gedaan naar een ander pensioenfonds?
    Uit het onderzoek blijkt dat mogelijk de volgende persoonsgegevens van u gelekt zijn: naam, geboortedatum, (voormalig) personeels- en polisnummer en het bedrag i.v.m. waardeoverdracht. Van enkele personen is mogelijk ook het BSN en de naam van de nieuwe pensioenuitvoerder gelekt.

Maatregelen
Na het datalek heeft Blue Sky Group direct een aantal acties in gang gezet om herhaling te voorkomen. Ook is versterkt toezicht ingesteld op activiteiten rond de uitvoering van uw pensioen. De betrokken toezichthouders zijn geïnformeerd en er is aangifte gedaan bij de politie.

Uw digitale veiligheid is voor ons van groot belang. Wij vinden het belangrijk dat u erop kunt vertrouwen dat uw (persoons)gegevens bij ons en bij Blue Sky Group in goede handen zijn. Daarom worden alle processen opnieuw tegen het licht gehouden en onderzoeken we waar verbeteringen mogelijk zijn en hoe risico’s waar mogelijk kunnen worden beperkt. Daarmee verwachten wij een soortgelijk incident in de toekomst te voorkomen.

Blijf alert
Op basis van het onderzoek omtrent het datalek, is het risico op bijvoorbeeld identiteitsfraude of andere financiële delicten naar onze inschatting beperkt. Desondanks is het altijd goed om alert te blijven op mogelijke fraude met uw gegevens en informatie die u van ons ontvangt. Kwaadwillenden zouden zich kunnen voordoen als Blue Sky Group of het pensioenfonds en u om bepaalde informatie kunnen vragen. Als u twijfelt of een brief of e-mail waarin u om informatie wordt gevraagd wel van het pensioenfonds afkomstig is, neem dan direct contact met ons op via de contactgegevens hieronder.

Hebt u vragen?
Wij helpen u graag. Neem contact met ons op via telefoonnummer (020) 426 62 30 op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur of e-mail pensioenservice@klmcabinefonds.nl.