Nieuws

UPO 2021 in Mijn documenten

27 augustus 2021

Uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat klaar in Mijn documenten in MijnKLMPensioen. Het UPO is een handig overzicht waarmee u in één oogopslag kunt zien hoeveel pensioen u hebt opgebouwd en hoeveel pensioen u kunt verwachten. Bent u gepensioneerd? Dan ziet u op uw UPO hoeveel pensioen u ontvangt. 

Alles over het UPO

Op onze speciale UPO-pagina vindt u Q&A's over het UPO en een handige checklist om direct wat praktische pensioenzaken te regelen.

 

 

Toelichting bij uw UPO 2021

Afgelopen periode speelden er twee zaken die mogelijk van invloed waren op uw salaris.

  • Zo heeft KLM voor een deel van de deelnemers de salarissen met terugwerkende kracht gecorrigeerd. Deze gecorrigeerde salarisverhoging per januari 2018 is in de bedragen op uw UPO 2021 verwerkt. (Meer informatie.)
  • Daarnaast heeft KLM in 2021 de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage doorgevoerd. KLM heeft u hierover geïnformeerd. Als gevolg hiervan is voor een deel van de deelnemers sprake van een verlaging van het pensioengevend loon in 2021. Dit is alleen van toepassing voor KLM-cabinemedewerkers met een toetsingsinkomen van 1,5 keer modaal of meer ( € 54.750) en bij wie op het persoonlijk overzicht (beschikbaar in MyHR van KLM) staat aangegeven dat er sprake is van een bijdrage pensioen. In de bedragen op het UPO 2021 is nog geen rekening gehouden met de verlaging van het pensioengevend loon. De arbeidsvoorwaardelijke bijdrage heeft bij niemand impact op het pensioen dat voorafgaand aan 2021 is opgebouwd.